Ostalo

Poziv za učešće u programu „Western Balkanship”

Objavljen je konkurs za prijave za učešće u programu „Western Balkanship”.

U pitanju je pilot projekat koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Italije i međunarodna saradnja preko Stalnog sekretarijata Fondacije Jadransko-jonske inicijative.

Projekat će studentima univerziteta članica Uniadrion mreže pružiti mogućnost da sprovedu tromjesečnu prekograničnu razmjenu u odabranim kompanijama sa Jadransko-jonskog područja.

Za svakog odabranog studenta (jedan student sa svakog Uniadrion univerziteta), finansijsku podršku će obezbijediti implementacioni partneri kako bi se djelimično doprinijelo izdržavanju studenata tokom perioda razmjene. Studenti će takođe biti pokriveni osiguranjem od građanske odgovornosti i nezgode na radu, a imaće i zdravstveno osiguranje.

Više informacija je dostupno ovdje, a za sve upite možete se obratiti na adresu elektronske pošte western-balkanship@aii-ps.org.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci