Stipendije

Stipendije za postdoktorske studije u Ljubljani

Univerzitet u Ljubljani traži motivisane kandidate za stipendiranje postdoktorskih studija u okviru programa Marija Sklodovska Kiri.

Poziv za stipendije će biti objavljen tokom aprila sa rokom prijave do septembra 2024. godine.

Odabrani kandidati će nakon selekcije imati priliku da steknu nove vještine radeći na određenom istraživačkom projektu u novom okruženju, sarađujući sa akademskim i neakademskim sektorom.

Uslovi za prijavu

– Istraživač mora da ima doktorat i maksimalno osam godina punog radnog iskustva u istraživanju, mjereno od datuma kada je istraživač stekao doktorsku diplomu.

– istraživač može da bude bilo koje nacionalnosti, s tim da nije živio ili radio u Sloveniji i trećim zemljama duže od 12 mjeseci tokom tri godine do datuma zatvaranja poziva.

Potencijalni kandidati moraju pronaći odgovarajućeg mentora na Univerzitetu u Ljubljani, s kojim će sarađivati u pripremi prijave na poziv. Pored toga, Univerzitet u Ljubljani može pružiti punu podršku u procesu prijave, od dvodnevnog intenzivnog seminara, do pregleda projektnog prijedloga od strane eksternih stručnjaka.

Informacije o istraživačkim oblastima na Univerzitetu u Ljubljani dostupne su na sljedećem linku, a osnovna pravila programa mogu se pronaći ovdje.

Preuzeto sa: Univerzitet u Ljubljani