Vijesti

Radno vrijeme povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika

Povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, te obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske obavještavamo građane Banje Luke o neradnim danima, te izmijenjenom radnom vremenu za pravna lica i preduzetnike, koji posluju na području grada Banje Luke i dežurstvu matičara Gradske uprave.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske neradni dani su:

  • 1. i 2. januar 2024. godine (ponedjeljak i utorak),
  • 9. januar (utorak) – Dan Republike Srpske

U dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

U dane pravoslavnog Božića, koji je po Zakonu o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) vjerski praznik, radnici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta:

  • 6. januar – Badnji dan
  • 7. januar – Božić

Zaključkom Vlade Republike Srpske 0d 28. decembra 2023. godine, takođe je i 8. januar 2024. godine, proglašen neradnim danom.

Ovog dana u Republici Srpskoj neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove. Takođe, rukovodioci ovih organa obavezni su do kraja 2024. godine organizovati rad radi ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana.

Neradni dani i dežurstva u Gradskoj upravi

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, te Zaključkom Vlade Republike Srpske, zbog obilježavanja novogodišnjih i božićnih praznika, Gradska uprava Grada Banje Luke neće raditi u ponedjeljak i utorak, 1. i 2. januara, kao ni 8. i 9. januara 2024. godine

Iz Odjeljenja za opštu upravu napominju da će u te dane za eventualne hitne slučajeve – slučajeve smrti lica, čiji je upis u MK umrlih neodložan radi prevoza tijela van teritorije BiH, biti organizovano telefonsko dežurstvo matičara.

Matičari se mogu kontaktirati 1, 2, 8, i 9. januara u terminu od 8.00 do 13.00 časova putem telefona broj: 051 244 – 444. Za svaki dan dežurstva poziv će biti proslijeđen dežurnom matičaru.

Foto: A. Čavić

Radno vrijeme povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika

Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banja Luka propisano je koja od navedenih djelatnosti može da se obavlja i u koje dane.

U ponedjeljak, 1. januara, kao i u utorak, 9. januara u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada rade:

– u vremenu od 00.00 do 24.00 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih; trgovinski objekti tipa „dragstor“ i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama, te

– u vremenu od 8.00 do 21.00 čas – trgovine na malo pogrebnom opremom.

Navedeni subjekti mogu da rade i 2. januara, a uz njih, na taj dan, na području grada Banje Luka,  od 8.00 do 16.00 časova mogu da rade i pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, te trgovački centri koji na pomenute datume mogu da rade u vremenu od 8.00 do 22.00 časa.

Kada je riječ o ugostiteljskim objektima za vrijeme gore navedenih praznika, sve do 31. januara 2024. godine, mogu raditi duže u odnosu na propisano radno vrijeme.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka