Edukacija

Encode Youth – Online Škola programiranja za srednjoškolce

Encode Youth, online škola programiranja za srednjoškolce, nudi širok spektar kurseva dizajniranih da pripreme mlade za izazove koje donosi moderno obrazovanje i industrija. Sprema ih za tehnički fakultet i razvija njihove sposobnosti i vještine u problem-solving-u, logici i programskim jezicima koji se koriste. Ovi programi su specijalno prilagođeni da odgovaraju potrebama i interesovanjima srednjoškolaca, sa fokusom na praktičnom učenju i stvarnim projektima.

1.  Priprema za Fakultet (C/C++)

Program “Priprema za Fakultet” sa fokusom na C/C++ programiranje je idealan za učenike koji žele da steknu temeljno znanje u programiranju. Program pokriva:

 • Osnove programiranja, naredbe grananja, uslovi i petlje;
  • Nizovi, funkcije i matrice;
  • Pokazivači, strukture i rad sa datotekama;
  • Ispitni zadaci sa tehničkih fakulteta (ETF, FIT, PMF, Burch, IUS).

2.  Web Development

Za one zainteresovane za razvoj web stranica, program “Web Development” nudi:

 • Osnove HTML-a i CSS-a;
  • Javascript i web programiranje;
  • Responzivni web dizajn;
  • Uvod u Bootstrap;
  • Rad na projektima i izrada portfolia.

3.  Data Science Program

Data Science program je usmjeren na analizu i manipulaciju podataka, ključne vještine u današnjem svijetu velikih podataka. Sadržaj programa uključuje:

 • Uvod u Python;
  • Strukture podataka;
  • Uvod u Data Science;
  • Analiza i manipulacija podataka korišćenjem NumPy i Pandas.

4.  Web Dizajn

Program web dizajna je prilagođen za one koji žele da se upuste u kreativni aspekt web tehnologija. Program obuhvata:

 • Uvod u web dizajn;
  • Figma kroz praktične projekte;
  • UX-UI najbolje prakse;
  • HTML, CSS i responzivni web dizajn.

Svaki program traje po 12 mjeseci, i uključuje 4 nivoa u trajanju od po 3 mjeseca.

Prijave su otvorene do 25.12.2023. godine. Nakon svakog završenog nivoa se ostvaruje pravo na certifikat. Cijene su navedene u nastavku:

 • Regularna cijena: 200 KM / mjesečno
  • Za polaznike sa prosjekom 5.0: 120 KM / mjesečno
  • Za polaznike sa prosjekom iznad 4.5: 150 KM / mjesečno

Encode Youth pruža izuzetnu priliku srednjoškolcima da se upuste u svijet programiranja i web dizajna. Sa sveobuhvatnim programima i praktičnim iskustvom, učenici su spremni ne samo za fakultetsko obrazovanje, već i za stvarni rad u IT industriji.

Link za prijavu na kurseve:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE8j0AQjeB1y0mKsgzPs-UqoHZMD1aiuDIREd1Q6MC 31zqcQ/viewform

Preuzeto sa: mreza-mira.net