Konkursi

Raspisana četiri konkursa iz oblasti nauke ukupne vrijednosti 260.000 KM

​Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je danas četiri konkursa ukupne vrijednosti 260.000 KM.

Radi se o Konkursu za sufinansiranje naučnih publikacija, Konkursu za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje, zatim za sufinansiranje održavanja naučnih skupova i Konkursu za sufinansiranje 16 studenata trećeg ciklusa akademskih studija pri izradi doktorskih disertacija u 2023. godini.

Za sufinansiranje naučnih publikacija koji podrazumijeva podršu pri izradi naučnih monografija, zbornika i naučnih časopisa ove godine je predviđeno 100.000 KM.

Pravo prijave na konkurs imaju naučnoistraživačke organizacije i naučna udruženja koji su upisani u Registar naučnoistraživačkih organizacija i naučnih udruženja koji se vodi pri Ministarstvu i ovlašćeni izdavači naučnih publikacija, po određenom, konkretnom zahtjevu za svaku naučnu publikaciju pojedinačno. Ovaj konkurs je otvoren do 22.11.2023. godine.

Za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje Ministarstvo je ove godine predvidjelo 40.000 KM, a podržavaće učešće naučnoistraživačkih organizacija iz Republike Srpske u Okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i razvoj. Ovaj konkurs je otvoren do 20.11.2023. godine.

Pravo prijave na konkurs za sufinansiranje održavanja naučnih skupova imaju naučnoistraživačke organizacije i naučna udruženja upisani u Registar naučnoistraživačkih organizacija i naučnih udruženja koji se vodi pri Ministarstvu, a koji u tekućoj godini organizuju naučni skup. Za ove namjene ove godine je predviđeno 80.000 KM, a rok za prijave je 15.11.2023. godine.

Ministarstvo će ove godine podržati i 16 studenata trećeg ciklusa akademskih studija pri izradi doktorskih disertacija i za to je budžetom predviđeno 40.000 KM. Iz prirodnih, poljoprivrednih i humanističkih biće podržana izrada po dvije disertacije, iz inženjerstva i tehnologije, medicinskih i zdravstvenih kao i društvenih nauka po tri i jedna doktorska disertacija iz oblasti umjetnosti.

Ovaj konkurs je otvoren do 22.11.2023. godine.

Više informacija o Konkursu za sufinansiranje naučnih publikacija, Konkursu za sufinansiranje održavanja naučnih skupova i Konkursu za sufinansiranje 16 studenata trećeg ciklusa akademskih studija pri izradi doktorskih disertacija na broj telefona 051/338-726. Na broj telefona 051/338-717 više informacija može se dobiti o Konkursu za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje.

Preuzeto sa: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje