Grantovi

Culture moves Europe

OTVOREN DRUGI POZIV!!!

Za umjetnike ili za kulturne stručnjake koji su voljni provesti projekt u inozemstvu. Grant se daje da li za individualnu mobilnost ili za domacina aktivnosti raznih umjetnika.

Prijava je otvorena od:
02.10.2023.-31.05.2024. Godine

Vise info na linku: https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe

Preuzeto sa: Instagram @kreativnabih