Edukacija

Online FER Škola: Feminizam i religija za svakoga

Imamo li odvažnosti propitivati vlastita vjerovanja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje – makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca?

Ako je odgovor na ova pitanja pozitivan, onda vam preporučujemo da se prijavite na prvu online FER školu: Feminizam i religija. FER škola je svima koji žele nešto više saznati o feminizmustereotipima, rodno zasnovanom nasilju, mirotvorstvu i drugim temama važnim ravnopravnost žena i muškaraca.

Cilj FER škole je da kroz online predavanje i diskusije razumijemo kako rodni stereotipi utječu na živote žena i muškaraca, zašto se još uvijek pravdaju religijom i nekim znanstvenim istraživanjima te da se ponude egalitarni modeli rodnih odnosa.

FER škola je BESPLATNA a kursevi u ovom semestru su namijenjeni svima bez obzira na nivo obrazovanja i ne zahtijevaju pripremu, niti pisanje radova, već redovito i aktivno sudjelovanje.

U zimskom semestru FER škole (16.10.– 22.12.2023.) nudimo pet kurseva u sljedećim terminima:

Feminizam – „apsolutna psovka“ (Zapad), ponedjeljak                                            18:00-19:30

Istočna lica feminizma, utorak                                                                        18:00-19:30

„A ti bona sestro šuti, čuvaj obraz familije“, srijeda                                                  18:00-19:30

Je li žena čovjek?, četvrtak                                                                                          18:00-19:30

Je li mir „ženska stvar“?, petak                                                                                  18:00-19:30

Online predavanja i diskusije će se održavati na ZOOM platformi.

Sudjelovanje na predavanjima i diskusijama je obvezno. Dozvoljena su tri izostanka uz najavu. Sudionici i sudionice koje su redovito sudjelovale, dobit će na kraju kursa certifikat.

Sudionice i sudionici mogu upisati najviše sve kurseve ili odabrati samo neke od njih.

Prijava za upis treba sadržavati:  Motivacijsko pismo u kojem treba navesti osnovne informacije o sebi i  odabrane kurseve koje želite pohađati.

Prijavu dostaviti  do 10.10. 2023. dostaviti na adresu:ferskola.tpo@gmail.comOdgovor na prijavu dobit ćete do 13. 10. 2023. godine.

FER školu organiziraju TPO Fondacija iz Sarajeva u partnerstvu sa Ekumenskom inicijativom žena iz Omiša. Više informacija o FER školi vidi na: https://ferskola2022.onlinebase.net/

Akademske direktorice:           v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak

dr.sc. Jadranka Rebeka Anić, znanstvena savjetnica  

Preuzeto sa: ferskola2022.onlinebase.net