Događaji

Treća međunarodna Studentska konferenciji o jeziku, književnosti i obrazovanju 2023

Dragi studenti, 

Pozivamo vas da se prijavite za učešće na trećoj međunarodnoj Studentskoj konferenciji o jeziku, književnosti i obrazovanju 2023 koja se održava 13.10.2023. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Zainteresovani studenti koji ne mogu doći u Sarajevo mogu učestvovati na konferenciji i online. U prilogu se nalazi poster konferencije gdje možete pronaći više detalja. Jezik konferencije je engleski. Na konferenciji mogu učestvovati studenti sva tri ciklusa studija. Radovi predstavljeni na konferenciji će proći recenziju i biti objavljeni u našem zborniku. 

Više detalja možete pronaći na web stranici: https://els.ius.edu.ba/en/event/call-papers 

Prijavite se na Konferenciju slanjem sažetka na e-mail: lle23@ius.edu.ba  

Rok za slanje sažetaka je 30.9.2023. godine.  

Radujemo se našem susretu u Sarajevu!  

Izvor: Saopštenje