Ostalo

Javni poziv za odabir edukatora/edukatoricu

Udruženje CROA raspisuje javni poziv za odabir edukatora/ edukatorice za rad sa roditeljima u oblasti prevencije cyber nasilja u okviru projekta „Biraj tipke“ koji se realizira u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD 2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Općine Centar.

Projekat „Biraj tipke“ realizira se sa osnovnim ciljem da se kroz realizaciju aktivnosti djeluje na podizanju svijesti mladih Općine Centar o prijetnjama koje vrebaju u cyber prostoru, te ih osnažiti u donošenju informiranih odluka o tome kako se mladi angažiraju i ponašaju na internetu, pozivajući ih da budu odgovorni učesnici digitalnog prostora dok istražuju mogućnosti digitalnog svijeta.

 1. SVRHA ANGAŽOVANJA

Usluge edukatora će se realizirati kroz 4 (četiri) edukativne sesije sa predstavnicima roditelja srednjih škola sa područja Općine Centar u skladu sa smjernicama Udruženja CROA i ReLOaD 2 projekta.

 • OPIS POSLOVA

Od angažovanog edukatora očekuje se:

 • Kreiranje koncepta edukativne sesije u skladu sa instrukcijama Udruženja CROA i ReLOaD 2 projekta;
 • Vođenje 4 edukacije u predviđenom trajanju svake od edukacija od 45 minuta do 1 sat vremena (Planirani broj učesnika po edukaciji je minimalno 25 roditelja) Zadatak edukatora će biti unaprijediti kompetencije kod roditelja za prepoznavanje svih oblika cyber nasilja, te ih upoznati s učinkovitim metodama prevencije i zaštite mladih u digitalnom prostoru, kao i načinima prijave cyber nasilja;
 • Poštovanje unaprijed postavljenih rokova koji se odnose na realizaciju predviđenih aktivnosti;
 • Održavanje redovne komunikacije sa projektnim koordinatoricama;
 • Po završetku poslovnih obaveza dostaviti izvještaj u pisanoj elektronskoj formi kao potvrdu obavljenih radnih zadataka
 • KVALIFIKACIJE I VJEŠTINE
 • VSS, a u skladu sa pozivom to mogu biti fakulteti: političke nauke, kriminalističkog ili smjera informacijsko- komunikacijskih tehnologija, prednost MA
 • Najmanje 3 (tri) godine profesionalnog iskustva u edukaciji
 • Poznavanje tematike iz oblasti cyberbullyinga (nasilja putem interneta)
 • Iskustvo i znanja iz oblasti prevencije cyber nasilja
 • PERIOD ANGAŽMANA I PLAĆANJE
 • Angažovani edukator pružat će usluge u periodu 15.09.2023. – 30.11.2023.
 • Edukativne radionice će se održavati periodično, a tačni radni datumi dogovarat će se sa projektnim koordinatorom i srednjim školama učesnicama; Aktivnost se odnosi na rad sa roditeljima
 • Plaćanje se vrši nakon realiziranih edukacija.
 • SADRŽAJ PRIJAVE
 • CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu;
 • Diploma kao dokaz stečenog zvanja;
 • 2 reference sa punim kontaktom;
 • Finansijska ponuda;
 • Metodologija rada sa detaljnim opisom edukativne sesije
 • OCJENA PRIJAVA

Kriterij za ocjenu ponuda će uključivati:

 • Stepen obrazovanja koji kandidat dostavi stečenom diplomom
 • Kvalitet predložene metodologije rada sa detaljnim opisom radionice;
 • Finansijska ponuda
 • POSTUPAK PRIJAVE
 • Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoju prijavu na e-mail adresu: udruzenjecroa@hotmail.com
 • Rok za prijavu: 08.09.2023. godine do 12:00h

Preuzeto sa: mreza-mira.net