Edukacija

POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI: Podrška MSP u procesima digitalizacije

Digitalni inovacioni hub IDEMO poziva predstavnike institucija i organizacija koje pružaju podršku MSP na radionicu „Podrška MSP u procesima digitalizacije“ koja će se održati 15. septembra 2023. godine sa početkom u 09:00 časova u Inovacionom centru Banja Luka, ulica Mladena Stojanovića 4.

Cilj radionice je prikaz i razmatranje različitih vidova podrške MSP u procesima digitalizacije u MSP i dati odgovore na sljedeća pitanja:

  • Koji su ključni izazovi za MSP u procesima digitalizacije?
  • Koje mjere i instrumenti podrške za MSP u procesima digitalizacije mogu dati dobre rezultate u lokalnom kontekstu?
  • Kako institucije i organizacije koje pružaju podršku MSP u procesima digitalizacije mogu da unaprijede mjere podrške za MSP u procesima digitalizacije (dizajn, implementacija i monitoring, evaluacija i refleksija)?

Moderatori: predstavnici Agencije za razvoj preduzeća Eda Banja Luka

Radionica je besplatna za sve učesnike. Molimo Vas da učešće na radionici potvrdite najkasnije do 13. septembra 2023. godine putem linka.

IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća/EU4DigitalSME“[1]. DIH Idemo čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA.

Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.

[1] Projekat koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjeren je na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

Preuzeto sa: ICBL