Vijesti

Poziv nevladinim organizacijama: Prijavite kandidata za Nadzorni tim za Skupštinu građana

Grad Banja Luka  raspisuje Javni poziv za učešće nevladinih organizacija sa područja grada Banja Luka u Nadzornom timu prve Skupštine građana grada Banja Luka, a rok za prijave otvoren je sedam dana.

Naime, Grad Banja Luka, uz podršku Savjeta Evrope, realizuje projekat „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u BiH“, koja ima za cilj unapređenje procesa donošenja odluka na lokalnom nivou.

Ključna aktivnost Projekta je uspostavljanje i organizacija rada prve Skupštine građana grada Banjaluka, čije je održavanje planirano za novembar 2023. godine.

Skupština građana je proces demokratskog odlučivanja nasumipno odabrane grupe stanovnika Banja Luke, koja bi trebalo da da svoj doprinos u donošenju najboljih mogućih rješenja u vezi sa predmetom koji se razmatra, uzimajući u obzir zajedničko dobro stanovnika Banja Luke.

Skupština građana dužna je da se pridržava principa kao što su: demokratija, pravičnost i vjerodostojnost, te donošenje visokokvalitetnih odluka, koje će biti upućene na razmatranje i izvršenje Gradonačelniku i Skupštini grada Banja Luka.

Kako bi rad Skupštine građana bio u skladu sa pomenutim principima, neophodno je imenovati Nadzorni tim koji će nadgledati sprovođenje deliberativnog procesa i provjeravati da se poštuju standardi i pravila Skupštine građana, pružati podršku sprovođenju odluka i davati preporuke u vezi sa odlukama koje se donose tokom zasjedanja i konsultacija.

Nadzorni tim će činiti: predstavnik Grada imenovan od strane Gradonačelnika, predstavnici svih političkih grupa u Skupštini grada Banja Luka, zainteresovani predstavnici nevladinih organizacija, te dva predstavnika akademske zajednice Univerziteta u Banjoj Luci.

Zainteresovana nevladina organizacija sa područja grada Banja Luka može predložiti jednog člana za učešće u Nadzornom timu.

Nevladina organizacija koja želi predložiti svog kandidata treba pružiti dokaz da su aktivnosti djelovanja organizacije na teritoriji grada Banja Luke i u vezi gore navedene teme Skupštine.

Ukoliko predlagač ne ispunjava gore navedene kriterije, prijava će se smatrati nevažećom.

Sve zainterseovane nevladine organizacije kandidata mogu predložiti najkasnije do utorka 12. septembra uz dostavljanje prijave na sljedeću adresu elektronske pošte: skupstinagradjana@banjaluka.rs.ba

Uz prijavni obrazac, prijava treba da sadrži:

  • Dokaz da organizacija djeluje na području grada Banja Luke. To je moguće dokazati dostavljanjem sljedećih stavki: statut organizacije, uvjerenje o registraciji ili izvještajem o aktivnostima na prostoru grada Banja Luke;
  • Kontakt i funkciju osobe koja se predlaže za članstvo u Nadzornom timu Projekta.

Kopletan javni poziv pogledajte OVDJE.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka