Takmičenja

Takmičenje za izbor najboljih kreativnih radova povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

“Poruka mira: od mene za moju zajednicu, za moju zemlju, za mir u svijetu”

ROK ZA PRIJAVE RADOVA: 30.08.2023.

Mreža za izgradnju mira poziva djecu i mlade da dostave svoje kreativne radove povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava na temu “Poruka mira: od mene za moju zajednicu, za moju zemlju, za mir u svijetu.”

Pravo na učešće u ovom pozivu imaju djeca i mladi od 9 do 18 godina, a kreativni radovi mogu korisiti sve forme umjetničkog izražavanja (tekst, fotografija, video prilog). Napisani tekst može biti priča, esej, pjesma, ili sl. do maksimalno 1000 riječi. Video prilog ne treba biti duži od 3 minute.

Pobjednicima/cama Takmičenja će se dodijeliti tri nagrade u tri kategorije: tekst, fotografija i video prilog. Za svaku kategoriju bit će dodijeljena jedna nagrada.

Nagrade pobjednicima_cama će se dodijeliti 21.09.2023. godine u Sarajevu na Međunarodni dan mira na svečanom događaju dodjele Mirovne nagrade „Goran Bubalo“.

Prijave zajedno sa radovima se dostavljaju putem obrasca. Vaša pitanja možete uputiti na email info@mreza-mira.net .

Mreža za izgradnju mira radi na osnaživanju civilnog društva kroz umrežavanje, razvoj i podsticaj društvene komunikacije, solidarnosti i dijaloga sa svim društvenim akterima u cilju izgradnje mirnog, sigurnog, pravednog i prosperitetnog bh. društvo zasnovanog na humanim, građanskim i demokratskim vrijednostima.

Preuzeto sa: hocu.ba