Takmičenja

Takmičenje “25 godina mira”

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuje poziv za učešće u literarnom i umjetničkom takmičenju na temu: „25 godina mira”

Ova inicijativa ima za cilj da podstakne mlade ljude da promisle šta njima znači mir i da na taj način povećaju svoj angažman u promovisanju ljudskih prava, političke i društvene stabilnosti i tolerancije u Bosni i Hercegovini.

PRAVO UČEŠĆA

  • Poziv je otvoren za mlade ljude od 18 do 30 godina;
  • Aplikanti moraju biti državljani Bosne i Hercegovine;
  • Aplikanti se mogu prijaviti za učešće pojedinačno ili kao organizacije civilnog društva;

Odabrani pojedinci će učestvovati u online radionici na temu: „Uvod u tranzicionu pravdu i izgradnju mira” koju će održati eksperti iz te oblasti – univerzitetski profesor iz Sarajeva i mirovna aktivistkinja iz civilnog društva, nakon čega će uslijediti literarno i umjetničko takmičenje.

NAGRADA

Panel za odabir učesnika sastavljen od predstavnika Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i partnerskih organizacija će odabrati najbolje eseje i umjetničke radove na osnovu smjernica i kriterijuma koji će biti saopšteni tokom online radionice. Panel neće znati identitet autora radova.

Nagrade će se dodijeliti u tri kategorije:

  1. Najbolji esej (istraživački rad, kratka priča ili poema) na temu: ljudska prava i mir u Bosni i Hercegovini.
  2. Najbolja fotografija/crtež/slika na temu: ljudska prava i mir u Bosni i Hercegovini.
  3. Najbolji kratki video (do 5 minuta) na temu: ljudska prava i mir u Bosni i Hercegovini.

Odabrani eseji i umjetnički radovi će biti objavljeni u dvojezičnoj publikaciji (na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku), i biće promovisani kroz mreže Misije OSCE-a i mreže naših partnera.

Po jedan najbolji rad iz svake kategorije će biti nagrađen, a autor(i)/umjetnik(ci) će biti pozvani da učestvuju u budućim promotivnim događajima na gore navedenu temu, koje bude organizovala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Rezultati odabira učesnika će biti objavljeni do 26. oktobra 2020. godine. Odabrani učesnici će zatim biti kontaktirani 26. oktobra 2020. godine i učestvovaće u online radionici 30. oktobra 2020. godine. Nakon toga će imati pravo učešća u takmičenju.

KAKO SE PRIJAVITI

Molimo vas da popunite prijavni obrazac koji sadrži tehnička uputstva.

Poziv učesnicima i prijavni obrazac – Takmičenje 25 godina mira

Pošaljite svoju aplikaciju za učešće emailom na adresu HRS.ba@osce.org , do 22. oktobra 2020. godine.

U naslovu emaila treba da stoji:

Aplikacija za takmičenje „25 godina mira”

Kontakt/pitanja: HRS.ba@osce.org

Broj učesnika je ograničen.

Molimo vas da nam dostavite svoju prijavu za učešće u takmičenju do 22. oktobra 2020. godine do 12:00 sati na email adresu: HRS.ba@osce.org. U naslovu emaila treba da stoji: Aplikacija za „25 godina mira“. Odabrani učesnici će potom biti kontaktirani 26. oktobra 2020. godine i učestvovaće u online radionici 30. oktobra 2020. godine. Nakon toga će steći uslov da učestvuju u takmičenju.