Ostalo

Javni poziv za edukatora/edukatoricu u oblasti prevencije cyber nasilja

Udruženje CROA raspisuje javni poziv za odabir edukatora/ edukatorice za rad sa nevladinim organizacijama u oblasti prevencije cyber nasilja u okviru projekta „Biraj tipke“ koji se realizira u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD 2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Općine Centar.

Projekat „Biraj tipke“ realizira se sa osnovnim ciljem da se kroz realizaciju aktivnosti djeluje na podizanju svijesti mladih Općine Centar o prijetnjama koje vrebaju u cyber prostoru, te ih osnažiti u donošenju informiranih odluka o tome kako se mladi angažiraju i ponašaju na internetu, pozivajući ih da budu odgovorni učesnici digitalnog prostora dok istražuju mogućnosti digitalnog svijeta.

 1. SVRHA ANGAŽOVANJA

Usluge edukatora će se realizirati kroz 3 (tri) edukativne radionice sa predstavnicima 3 (tri) nevladine organizacije sa područja Općine Centar u skladu sa smjernicama Udruženja CROA i ReLOaD 2 projekta.

 • OPIS POSLOVA

Od angažovanog edukatora očekuje se:

 • Kreiranje koncepta radionice u skladu sa instrukcijama Udruženja CROA i ReLOaD 2 projekta;
 • Vođenje 3 radionice za ukupno 30 učesnika na temu prevencije cyber nasilja. Zadatak edukatora će biti aktivnosti usmjerene na osposobljavanje vršnjačkih trenera/ica. Treninzi izgradnje kapaciteta za predstavnike organizacije mladih Općine Centar i edukacija za vršnjačke trenere/ice  imaju za cilj doprinijeti boljem razumijevanju cyber nasilja, poznavanju alata i strategija za suzbijanje tog oblika nasilja, te  unapređenju kapaciteta i resursa za pružanje podrške osobama koje su preživjele nasilje;
 • Poštovanje unaprijed postavljenih rokova koji se odnose na realizaciju predviđenih aktivnosti;
 • Održavanje redovne komunikacije sa projektnim koordinatoricama;
 • Po završetku poslovnih obaveza dostaviti izvještaj u pisanoj elektronskoj formi kao potvrdu obavljenih radnih zadataka
 • KVALIFIKACIJE I VJEŠTINE
 • VSS društvenog smjera, prednost MA
 • Najmanje 3 (tri) godine profesionalnog iskustva u edukaciji djece ili mladih
 • Poznavanje tematike iz oblasti cyberbullyinga (nasilja putem interneta)
 • Iskustvo i znanja iz navedene oblasti
 • PERIOD ANGAŽMANA I PLAĆANJE
 • Angažovani edukator pružat će usluge u periodu avgust- novembar, počevši od mjeseca avgusta. Edukativne radionice će se održavati periodično, a tačni radni datumi dogovarat će se sa projektnim koordinatorom i nevladinim organizacijama učesnicama;
 • Plaćanje se vrši mjesečno, a na osnovu realizovanog broja radionica
 • SADRŽAJ PRIJAVE
 • CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu;
 • Diploma kao dokaz stečenog zvanja;
 • 2 reference sa punim kontaktom;
 • Finansijska ponuda;
 • Metodologija rada sa detaljnim opisom radionice
 • OCJENA PRIJAVA

Kriterij za ocjenu ponuda će uključivati:

 • Stepen obrazovanja koji kandidat dostavi stečenom diplomom
 • Kvalitet predložene metodologije rada sa detaljnim opisom radionice;
 • Finansijska ponuda
 • POSTUPAK PRIJAVE
 • Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoju prijavu na e- mail adresu: udruzenjecroa@hotmail.com
 • Rok za prijavu: 31.07.2023. godine do 17:00h

Preuzeto sa: mreza-mira.net