Konkursi

JAVNI POZIV za prijavu trenera za provedbu obuka u inkubacijskom programu


Caritas Bosne i Hercegovine za potrebe projekta YOURJOB 2: Regionalni projekt stvaranja mogućnosti zapošljavanja mladih na Balkanu objavljuje JAVNI POZIV za prijavu trenera za provedbu obuka u inkubacijskom programu za razvoj poslovnih ideja s fokusom na zapošljavanje mladih

Caritas Bosne i Hercegovine za potrebe projekta YOURJOB 2: Regionalni projekt stvaranja mogućnosti zapošljavanja mladih na Balkanu objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu trenera za provedbu obuka u inkubacijskom programu za razvoj poslovnih ideja s fokusom na zapošljavanje mladih

  1. CILJEVI I REZULTAT ANGAŽMANA

U sklopu projekta Your Job 2 potpora razvoju poduzetništva mladih je izdvojena kao zasebna komponenta. Opći cilj ove komponente je jačanje poduzetničkih kompetencija mladih i poticanje razvoja poduzetničkih inicijativa koje imaju potencijal pozitivno utjecati na samozapošljavanje mladih te stvoriti trajan i pozitivan društveni, gospodarski i/ili okolišni učinak na održiv način.

Glavni očekivani rezultat komponente je osnaživanje mladih i njihovo uključivanje u proces poslovnog savjetovanja/inkubacije radi pokretanja vlastitog posla.

S tim u vezi, Caritas BiH je u potrazi za stručnjakom – trenerom/ima koji će predvoditi cjelokupni proces inkubacije, uključujući provedbu obuke, pripremu svih materijala kao i mentorsku potporu mladim poduzetnicima tijekom procesa poslovnog planiranja i dostavljanja poslovnih planova Caritasu BiH na razmatranje za financiranje.

  1. INFORMACIJE ZA APLIKANTE
Broj obukaUkupno 2 obuke – Boothcampa Bosni i Hercegovini.
Vrsta obukaObuke su namijenjene nezaposlenim mladima osobama starosti do 35 godina kako bi se povećala njihova zapošljivost na tržištu rada i to kroz prenošenje znanja i vještina za učinkovito pisanje i provedbu poslovnog plana.
Broj izvršitelja:Minimalno jedan (1), a najviše dva (2) izvršitelja za svaku navedenu obuku.
Vrsta ugovora:Za fizičke osobe: ugovor o djelu na temelju zakonske regulative.Za pravne osobe: ugovor o poslovnoj suradnji.
Kratki opis zadataka:Priprema metodologije na temelju ishoda učenja, priprema programa rada, priprema prezentacija, vježbi i ostalih materijala; provedba obuka prema dogovorenom rasporedu, pisanje izvješća o radu, distribucija materijala, stručna i mentorska potpora.
Cijena:U ovaj iznos uključeni su svi troškovi pripreme i provedbe obuke, mentorstva, uključujući eventualni prijevoz i smještaj, te izradu izvješća o provedenoj obuci.
Opći uvjeti:Kandidati trebaju imati:Relevantno znanje i iskustvo u provedbi  sličnih obuka te dokazano iskustvo u inkubaciji poslovnih ideja.Univerzitetsku diplomu pravnog, ekonomskog, društvenog smjera.Minimalno pet godina radnog iskustva.Prednost će se dati osobama s prethodnim iskustvom u radu s mladima.
  1. NAČIN PRIJAVE

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave trebaju poslati na email adresu: natjecaj@caritas.ba najkasnije do 10.09.2023. godine u 16.00 sati. Prijava treba sadržavati:

  • Prijavni obrazac
  • CV kandidata na jednom od službenih jezika u BiH u kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike. Pravne osobe također trebaju dostaviti CV osobe koja će raditi na provedbi obuke.
  • Provedbeni plan (maksimalno 2 stranice).
  • Financijsku ponudu sukladnu opisu poslova i zadataka.

Kandidati koje žele aplicirati na natječaj su obvezni preuzeti ToR s kurikulumom i prijavnim obrascem s web stranice Caritasa BiH (www.caritas.ba). Aplikacije pristigle nakon isteka roka i nepotpune aplikacije se neće uzeti u razmatranje.

Projektni tim zadržava pravo kontaktirati svakog ponuditelja kako bi provjerio dostavljene informacije, uključujući i administrativne provjere ponuđača.

Sukob interesa

Ponude ne mogu dostaviti pravne i fizičke osobe koje su u potencijalnom sukobu interesa, odnosno osobe koje na bilo koji način mogu utjecati na proces objektivnog donošenja odluka. Povjerenstvo i projektni tim zadržavaju pravo odbijanja aplikacije za koju se utvrdi da se nalazi u potencijalnom sukobu interesa sukladno domaćem zakonodavstvu.

  1. KONTAKT

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:

Sanja Horvat, Caritas BiH, voditeljica projekta

Email: s.horvat@caritas.ba

Telefon: + 387 33 206 441

Preuzeto sa: caritas.ba