Vijesti

Grad uz sport: Prijave za kategorizaciju sportista otvorene od 1. do 15. jula

Sportisti iz Banje Luke i ove godine imaju mogućnost da se, na osnovu ostvarenih rezultata, prijave za gradsku stipendiju.

Savjetnica gradonačelnika Mirna Savić-Banjac podsjetila je da su sportske stipendije dugogodišnja uspješna praksa Grada Banje Luke, te dodala da se kategorizacija sportista, odnosno dodjela sportskih stipendija ostvaruje na osnovu postignutih sportskih rezultata i sa jasno propisanim kriterijumima.

-Na ovaj način se zaista nagrađuju najbolji i daje im se dodatan motiv da budu još uspješniji – istakla je ona.

Kako su naveli iz Odjeljenja za društvene djelatnosti, sportisti, koji imaju najmanje tri godine prebivalište na teritoriji grada Banje Luke prije ostvarenog sportskog rezultata, potrebno je da  zahtjev za kategorizaciju – Obrazac KS sa pratećom dokumentacijom u periodu od  od 1. do 15. jula 2023. godine, dostave putem protokola Gradske uprave Banja Luka (Prijemna kancelarija 16) Odjeljenju za društvene djelatnosti.

Kategorizacija sportista se vrši na osnovu postignutih rezultata u periodu od 1. jula protekle godine do 1. jula tekuće godine, a kategorisani sportisti će u narednoj budžetskoj godini primati sportsku stipendiju.

Sportisti koji se prijavljuju za kategorizaciju mogu prijaviti postignute sportske rezultate u skladu sa gore navedenim periodom prijave, s tim da u izabranom periodu moraju ostvariti rezultate iz trenutne ili veće dobne kategorije kojom su obuhvaćeni u sistemu takmičenja pripadajućeg republičkog sportskog saveza, odnosno u dobnoj kategoriji u kojoj se takmiče, danom podnošenja prijave za kategorizaciju.

Sportisti se na osnovu ostavrenih rezultata razvrstavaju u četiri kategorije, i to:

  • zaslužni sportista,
  • sportista internacionalnog razreda,
  • sportista prvog razreda i
  • sportista drugog razreda.

Uz zahtjev za kategorizaciju (Obrazac KS), pored dokaza o ispunjenosti opštih uslova iz člana 10. Pravilnika, sportista je dužan dostaviti i :

  1. uvjerenje o državljanstvu,
  2. uvjerenje matičnog sportskog saveza kojim dokazuje da sportista nema potpisan profesionalni ugovor sa sportskom organizacijom,
  3. uvjerenje o prebivalištu,
  4. uvjerenje da je aktivan član sportske oranizacije u kojoj je ostvario sportski rezultat, odnosno ispunjenje uslova za kategorizaciju,
  5. zapisnik sa takmičenja ili službeni bilten međunarodne sportske federacije i nadležnog pripadajućeg sportskog saveza, ili podatke sa službenih internet stranica pripadajuće međunarodne federacije u skladu sa odredbama člana 3. Pravilnika, (napomena: kao dokument kojim se dokazuje ispunjenost uslova ne može biti screenshot sa telefona),
  6. kopiju tekućeg račna i broja računa banke koja ima sjedište u Republici Srpskoj.

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U nastavku preuzmite Obrazac KS,  a integralni tekst Pravilnika preuzmite u nastavku:

Pravilnik o kategorizaciji sportista Grada Banja Luka 

Važno je napomenuti da se Obrazac KS može preuzeti i u kancelariji broj 25 Gradske uprave Grada Banja Luka.

Za sve dodatne informacije kontakt osobe su Ognjen Golić i Dejan Travar, Odjeljenje za društvene djelatnosti, telefon 051/244-444, lokal 714 i 713.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka