Korisno

5 pravila o kojima morate voditi računa pri definisanju ličnih ciljeva

Entoni Robins nam poručuje da ako odredimo ciljeve mudro, nema tog ograničenja koje bi moglo da nas spreči u njihovom postizanju. Ograničeni ciljevi dovode do ograničenja u životu. Zbog toga moramo utvrditi što više ciljeva. Moramo odlučiti šta želimo jer samo tako to zaista možemo postići.

Prilikom formulisanja vlastitih ciljeva vodite računa o narednih pet pravila.

  1. Formulišite svoj cilj na pozitivan način. Iskažite jasno šta želite da postignete. Često se događa da ljudi kao cilj navedu šta ne žele.
  2. Budite što je moguće precizniji. Kako izgleda vaš cilj, kako zvuči, kakav osećaj izaziva, kako miriše? Aktivirajte sva svoja čula dok opisujete rezultate koje želite da postignete. Što više čula aktivirate pri formulisanju ciljeva, vaš mozak će delotvornije pratiti vaše želje. Definišite precizno i tačno do kada želite da ostvarite svoj cilj.
  3. Ustanovite proceduru za dokazivanje uspešnosti. Moate znati kako ćete da izgledati, kako ćete se osećati i šta želite da čujete ili vidite u svom okruženju nakon što stignete na cilj. Ako to ne znate, kako ćete znati da ste postigli svoj cilj? Možda ste ga već ranije postigli? Ako ne beležite rezultate, možete da pobeđujete a da se ipak osećate kao gubitnik.
  4. Preuzmite kontrolu. Morate lično započeti postupak postizanja cilja i sami ga održavati. Vaš uspeh ne sme zavisiti od toga da drugi ljudi moraju da se promene kako biste vi bili srećni. Vodite računa o tome da vaš cilj odražava sve ono na šta vi direktno utičete.
  5. Proverite da li su vaši ciljevi ekološki ispravni i poželjni i u vašoj sredini. Zamislite buduće posledice koje će izazvati vaš uspeh. Vaš uspeh mora doneti korist i vama i drugim ljudima.

Ključne komponente prilikom postavljanja ciljeva:

Specifičnost: Šta tačno želite da postignete?
Baziranost na čulnim osećajima: Šta ćete videti? Šta ćete čuti? Šta ćete osećati? Šta ćete pomirisati? Šta ćete okusiti?
Željeno stanje / sadašnje stanje: Šta želite? Šta se sada događa? U čemu je razlika?
Proces dokazivanja: Kako ćete znati da ste postigli cilj?

Na svojim seminarima Entoni Robins uvek postavlja jedno pitanje i ovim putem ga prenosim u ovom tekstu: Kada biste znali da ne možete doživeti neuspeh, šta biste učinili? Kada biste bili apsolutno sigurni u uspeh, šta biste preduzeli i kako biste se ponašali?

ciljevi goals

Napomena: Preuzeto iz knjige Neograničena moć autora Entoni Robinsa (poglavlje 11 Oslobodite se ograničenja: šta zaista želite)

Preuzeto sa: milosblagojevic.com