Događaji

SDG Poslovna sedmica 2020

Nadovezujući se na rezultate prve SDG Poslovne konferencije organizovane kroz Projekt 2018. godine, te prve SDG Poslovne sedmice održane 2019. godine, SDG Poslovna Sedmica 2020 fokusiraće se na oporavak, vodstvo i inovacije kao osnove platforme za bolju izgradnju pomoću Ciljeva održivog razvoja kao vodećih principa.

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2020 i dalje će biti jedno od vodećih događanja Sedmice, zajedno sa nizom nezavisnih organizovanih događaja u okviru SDG Poslovne sedmice 2020.

Raspored događaja:

5. oktobar 2020. / 14:00h
On-line konferencija: Digitalna transformacija za održivu ekonomiju

6. oktobar 2020. / 11:00h
Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2020

7. oktobar 2020. / 18:00h
Leaders Tribe koji organizira Softhouse Balkans

8. oktobar 2020. / 11:00h
SDG Accelerator za mala i srednja preduzeća – Savjetodavni odbor

9. oktobar 2020. / 11:00h
Uloga preduzetničkih univerziteta u stvaranju nove generacije preduzetnika – i utemeljitelja i vlasnika preduzeća, i onih koji su u njima uposleni: Vizija 2030.

VIše informacija na: zamisli2030.ba/bs/sdg-business-week-2020-2/