Edukacija

Radionica: Kako stres utiče na naše tijelo?

U adolescentnom periodu, koji je sam po sebi nepredvidiv, mladi se susreću sa brojnim mogućnostima i izazovima. Prevelik nivo stresa može prouzrokovati tjeskobu, depresiju, agresiju i druge promjene u ponašanju. Osjećaj pripadnosti, njegovanje bliskih i zdravih vršnjačkih odnosa predstavlja važan zaštitni faktor u adolescenciji. Takođe, način na koji se nosimo sa stresom i lični doživljaj blagostanja pojedinca su važne strategije za prevenciju i očuvanje mentalnog zdravlja djece i mladih.

Ovo je prva od dvije radionice kroz koje ćemo saznati kako to stres utiče na naš organizam (šta se dešava u nama kada doživimo stres) te koje tehnike i mehanizme primjeniti u stresnoj situaciji da bi pomogli sebi.

Radionicu vodi Dragana Pavlović, master socijalnog rada sa višegodišnjim iskustvom rada sa mladima.

Radionica će se održati 18.05. u 19 h u prostoru Društvenog centra Rosulje (park Mladen Stojanović).
Učešće je besplatno!

Prijave su otvorene do 17. maja 2023. do 16 h. U prijavi navesti ime i prezime, godište i kontakt telefon. Prijavu poslati na mail oc@zdravodaste.org

Aktivnost realizujemo u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” #MjesneZajednice koji zajednički finansiraju Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini i Embassy of Sweden in Sarajevo a provodi @UNDP Bosnia and Herzegovina

Preuzeto sa: Instagram @zdravodaste