Događaji

Predavanje: Poimanje vremena u različitim jezicima, kulturama i religijama

Julio Santiago istraživač je u Centru za istraživanje uma, mozga i ponašanja na Univerzitetu u Granadi, Španija. Tema o kojoj će govoriti, u najširem smislu, bavi se pitanjem – kako sve razmišljamo o pojmu vremena? U većini svjetskih jezika, ljudi govore o vremenu koristeći prostorne izraze (npr. „pred nama je velika budućnost“, „ostavili smo djetinjstvo iza sebe“). Neki psihološki eksperimenti pokazuju da ljudi zaista o vremenu razmišljaju prostorno. Ova prostorno-vremenska konceptualna metafora proizilazi iz univerzalnih perceptivno-motoričkih iskustava (npr. kretanje naprijed iz prošlosti na buduću lokaciju).

Međutim, poimanje vremena nije isto u različitim jezicima i kulturama. Na ovom predavanju, prof. Santiago prikazaće ideju i za nju dostupne dokaze da za poimanje vremena koristimo složene metafore koji proizlaze iz tjelesnih, jezičkih i kulturnih izvora. Različite metafore nam pružaju alternativne, ponekad i nedosljedne, načine razmišljanja o vremenu. Razni jezici i kulture favorizuju različite načine razmišljanja o vremenu, a te razlike često vuku istorijske, vjerske i socioe-konomske korijene, o čemu će posebno biti riječi na ovom predavanju.

Više informacija o predavaču na:

▪️ https://scholar.google.com/citations?user=1dg-BXEAAAAJ&hl=en

▪️ https://cimcyc.ugr.es/en

▪️ https://www.ugr.es/

Preuzeto sa: Instagram @filozofski_fakultet_banjaluka