Konkursi

Raspisan konkurs za izbor koriniska subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove koji su podigli stambene kredite koje plasiraju komercijalne banke u Republici Srpskoj, a po kreditnim linijama Investiciono razvojne banke Republike Srpske.

Pravo prijave na konkurs imaju lica koja su:

  • zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, za stambene kredite za mlade bračne parove ili za stambene kredite po bilo kom osnovu, a u trenutku zaključivanja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju imaju do 35 godina života
  • sudužnik kao bračni partner licu koje je zaključilo ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, za stambene kredite za mlade bračne parove ili za stambene kredite po bilo kom osnovu, a u trenutku zaključivanja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju sudužnik ima do 35 godina života (u tom slučaju prijavu na konkurs podnosi sudužnik)
  • imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj

Konkurs je otvoren do 25.10.2020. godine, a aplikaciona forma za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove može se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net -> ministarstva -> Ministarstvo porodice, omladine i sporta -> Konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite).

Poseban program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove se realizuje od 2008. godine, a do sada je dodijeljeno 3848 subvencija.

Preuzeto sa: Ministarstvo porodice, omladine i sporta