Izložba fotografija Davida Pajića

Pozivamo Vas na otvaranje izložbe fotografija Davida Pajića, studenta Filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Izložba će biti otvorena 30. 3. 2023. godine u 12 časaova u Izložbenom prostoru Filozofskog fakulteta.

Preuzeto sa: Instagram @filozofski_fakultet_banjaluka