Kampanja: Odvoji, zaveži, odloži

​S ciljem ispravnog postupanja sa otpadom koji nastaje uslijed COVID-19 pandemije, a samim tim i bolje zaštite zdravlja i životne sredine, u okviru projekta “Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom”, Švedska putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) pruža podršku nadležnim institucijama i građanima kroz kampanju podizanja svijesti javnosti i edukovanje stanovnika kako da postupaju s ovom vrstom otpada.

Cilj kampanje je da svako od nas da svoj doprinos pravilnom postupanju sa ovovm vrstom otpada, kako bi se što je moguće više smanjio sekundarni uticaj COVID-19 na zdravlje i životnu sredinu.

Letak kreiran u okviru kampanje može se preuzeti u dokumentu ispod

Letak odvoji, zaveži, odloži

Preuzeto sa: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju