Ostalo

Javni poziv za izradu srednjoročne evaluacije projekta “Youth are the driving force behind positive CHANGE” / Mladi su pokretačka snaga pozitivne promjene

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje javni poziv za prijavu aplikanata zainteresiranih za srednjoročnu evaluaciju programa: “Youth are the driving force behind positive CHANGE” / Mladi su pokretačka snaga pozitivne promjene (u nastavku: program) koji implementira Institut za razvoj mladih KULT uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske. Evaluacija obuhvata period od 18 mjeseci (oktobar 2022 – april 2023).

Evaluacijom, koja je predmet ovog opisa posla, procijenit će se relevantnost programa, učinkovitost i efektivnost te napredak ka postizanju planiranih ciljeva i ishoda pomoću procjene učinka i izgleda za održivost.

Svi aplikanti zainteresirani za dostavljanje ponuda trebaju najkasnije do 20. 04. 2023. u 23.59 sati dostaviti ponude putem https://s.mladi.org/21.04.0-N2.5-1079_bhs.

Ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

Ovaj poziv nije namijenjen konsultantima koji su fizička lica. Samo pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini koja mogu izdati zakonski validnu fakturu za isporučenu uslugu mogu se prijaviti na ovaj poziv.

Za eventualna pitanja možete se javiti na nabavke@mladi.org  

Detaljan opis posla dostupan OVDJE.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Instituta vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.

Preuzeto sa: mreza-mira.net