Vijesti

Centar za obrazovanje odraslih: Otvoreni programi osposobljavanja

JU „Centar za obrazovanje odraslih“ Banja Luka je otvorila upis za 14 javnovažećih programa osposobljavanja. Upis je otvoren do 01. aprila 2023. godine.

Istovremeno, objavili su konkurs za upis 19 generacije redovnog srednjoškolskog obrazovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije. Upis je otvoren do 02. aprila 2023.

Zainteresovani sve informacije mogu dobiti na broj telefona: 051/215-076 ili na adresi Grčka 4.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka