Vijesti

InfoBiz PKRS – Nova digitalna platforma za brži put do informacija

U Banjaluci je juče predstavljena digitalna platforma “InfoBiz PKRS” čiji je cilj da privredna društva u Republici Srpskoj lakše i brže dođu do informacija koje mogu unaprijediti njihovo poslovanje.

Rukovodilac Centra za upravljanje projektima i analize u Privrednoj komori Republike Srpske Olivera Radić rekla je da je cilj i da se privredna društva uključe u aktivnosti komorskog sistema kao što su edukacije i seminari, te organizovanje onlajn bilateralnih susreta.

  • Veoma bitan segment platforme jeste dio koji se odnosi na e-regulativu. Želimo da informišemo privredna društva o zakonskim i podzakonskim aktima i da ih pozovemo da daju prijedloge i primjedbe na određena dukumenta koja su u formi nacrta ili u radnoj verziji – rekla je Radić novinarima u Banjaluci.

Prema njenim riječima, privredna društva su prepoznala platformu kao alat putem kojeg imaju mogućnost da prate sve promjene, da se prilagode i informišu kada su u pitanju njihova prava i obaveze u vezi sa zakonskim i podzakonskim akatima.

Radić kaže da je važan segment aplikacije i mogućnost da se privredna društva informišu o pristupu finansijama i svim objavljenim javnim pozivima kada je riječ o podršci Vlade Srpske i ostalih relevantnih institucija, banaka, ali i međunarodnih donatora.

“InfoBiz PKRS” je digitalna platforma razvijena u okviru projekta “Kreiranje podrške/help desk za održavanje i unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća u uslovima uzrokovanim kovidom 19” koji sufinansira EU kroz program “EU za biznis oporavak”.

Preuzeto sa: ba.ekapija.com