Edukacija

Prijave za trening “Zagovaranje o pravima marginalizovanih zajednica”

Centar za mlade KVART iz Prijedora organizuje trening “Zagovaranje o pravima marginalizovanih zajednica” koji će se održati u Vitezu od 2- do 5. marta. 

Trening ima za cilj da mladim ljudima pruži priliku da steknu nova znanja o ljudskim pravima marginalizovanih zajednica u našem društvu, o slučajevima kršenja ljudskih prava, stigmama i predrasudama i načinom na koji mediji o tome izvještavaju. Dodatno, trening nudi priliku učesnicima i učesnicama da steknu vještine kreiranja multimedijalnih i medijskih sadržaja na ove teme.

Trening će voditi dugogodišnji aktivisti/aktivistkinje i novinari, Ana Kotur-Erkić, Dalibor Tanić, Mirza Halilčević i Mirnes Bakija. 

Rezultat treninga bit će kreiranje sadržaja za tri mini kampanje na kojima će raditi učesnici i učesnice treninga. Učesnicima i učesnicama su osigurani honorari za kreiranje sadržaja za kampanje.

Na trening se mogu prijaviti mlade osobe iz Bosne i Hercegovine u dobi od 18 do 35 godina. Posebno ohrabrujemo mlade iz manjih gradova i ruralnih sredina, te mlade osobe koje su dio marginalizovanih grupa da se prijave na trening. Prijave će biti otvorene do 27. februara 2023. godine. Prijvljeni/e kandidati i kandidatkinje biće informisani o rezultatima izbora 28. februara 2023. godine.

Sve troškove puta, smještaja i hrane pokriva Centar za mlade KVART. 

Prijavite se ovdje

Preuzeto sa: mreza-mira.net