Stipendije

Stipendije univerziteta Coimbra grupacije

Univerziteti grupe Coimbra nude kratkoročne stipendije mladim istraživačima.

Ovaj program ima za cilj da mladim stručnjacima omogući da se bave istraživanjem iz oblasti u kojoj su angažovani na svom matičnom univerzitetu i da uspostave važne kontakte sa svojim evropskim kolegama.

Program je namijenjen rođenim 1. januara 1988. godine ili kasnije. Aplikanti bi trebalo da budu članovi akademskog osoblja na svom univerzitetu, te da imaju završen treći ciklus studija. Rok za prijavu je 7. april 2023. godine.

Više o programu pogledajte u prilogu ili na linku.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci