Prijavite se na konkurs za nacionalne mentore

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), u partnerstvu sa Centrom za istraživanje i politiku Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Albanije, sprovodi projekat pod nazivom SMART Balkans – Civilno društvo za zajedničko društvo na Zapadnom Balkanu, što doprinosi jačanju demokratije i evroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu.

OBLAST: Više oblasti

OPIS: Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući i nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u evroatlantskim integracijama, ljudska prava i ravnopravnost polova (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnim medijima. Projekat finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, sa grantom vrijednim preko 17 miliona eura.

USLOVI: Da biste se prijavili, potrebno je da:

a) imate najmanje diplomu, po mogućnosti iz društvenih nauka, ekonomije, prava, studija bezbjednosti, studija mira, javne uprave, rodnih studija, političkih nauka ili drugih srodnih oblasti relevantnih za rad organizacije civilnog društva;
b) imate najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti specifične ekspertize;
c) Prethodno iskustvo rada u civilnom sektoru smatraće se kao prednost;
d) Pokažete relevantnu stručnost u jednoj ili više od sljedećih oblasti rada (ne ograničavajući se na):

Strateško planiranje
Menadžment (HR i organizacioni)
Leadership
Usluge orijentisane na klijente
Finansijsko upravljanje (uključujući oporezivanje)
Komunikacija i promocija
Rad sa drugim zainteresovanim stranama
Nadgledanje i ocenjivanje
Rezultati (uključujući implementaciju projekta)
Javno zagovaranje (izrada kratkih dokumenata, istraživanje…)
Bezbijednost, stabilnost, upravljanje, EU integracije, rod, životna sredina
e) Dobro poznavanje i razumijevanje zahtjeva donatora, međunarodnih standarda i najboljih praksi relevantnih za izgradnju kapaciteta OCD smatraće se kao prednost;
f) Prethodno iskustvo u pružanju obuka i mentorstva sa fokusom na razvoj OCD;
g) Dobro poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru i najmanje jedan od lokalnih jezika zemalja korisnica će se smatrati prednostima;
h) Odlične analitičke i vještine izvještavanja;
i) Dobre vještine rešavanja problema.

NAČIN PRIJAVE: Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na mail adrese grants1@smartbalkansproject.org, grants2@smartbalkansproject.org i grants3@smartbalkansproject.org.

Mail treba da sadrži aplikacionu formu i CV. Aplikaciona forma se može pronaći na sajtu:

ROK ZA PRIJAVU: 26.02.2023.

Detaljnije na: https://smartbalkansproject.org/smart-news/public-call-for-mentors/

Preuzeto sa: mladiinfo.me