Događaji

Seminar o menadžmentu performansi

Spoljnotrgovinska komora BiH organizuje seminar “Menadžment performansi i emocionalna inteligencija” koji će biti održan 31. januara i 1. februara 2023. godine u prostorijama Komore.

Tokom dvodnevne edukacije učesnici i učesnice će spoznati značaj upravljanja organizacijskim i individualnim performansama, kao i ulogu emocionalne i socijalne inteligencije u uspješnom poslovanju preduzeća. Polaznici i polaznice seminara dobiće alate za mjerenje performansi, uspješno upravljanje emocionalnim i socijalnim aspektima poslovanja savremenih preduzeća te razumjeti uticaj socijalnih performansi i sagledati na koji način mogu primjenom “mekih” organizacijskih varijabli unaprijediti trenutno poslovanje preduzeća.

Više informacija o edukaciji možeš pronaći u pozivu.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00 KM+PDV. U cijenu su uključena stručna predavanja, prezentacije s edukacije i certifikat o učešću, te ručak i osvježenje u predviđenim pauzama. Prijavu na seminar možeš izvršiti ispunjavanjem ONLINE PRIJAVNOG OBRASCA najkasnije 26. januara 2022. godine do 16.00 sati. Za sve dodatne informacije možeš se obratiti na telefon: 033/566-201 i 033/566-200.

Preuzeto sa: lonac.pro