Edukacija

Poziv na obuku na temu identifikacije, prijavljivanja i zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom

Datum: 09.02.2022. i 10.02.2022.

Mjesto: Bijeljina

Kome je trening namijenjen: Osobama sa invaliditetom

Projekat „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH“ se realizuje u okviru programa IPA 2 pretpristupne podrške Evropske unije (EU) u saradnji ​​ Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centrom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender Centrom Vlade RS.

U okviru ovog Projekta je već uspješno provedeno Istraživanje o preprekama koje sprečavaju različite društvene grupe u ostvarenju jednakih prava i mogućnosti koje je potvrdilo da unatoč činjenici da je diskriminacija zabranjena u pravnom sistemu BIH, za veliki broj osoba koje pripadaju ranjivim grupama diskriminacija je pojava koju doživljavaju svakodnevno.

Iz ovih razloga, Projekt „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH“ je pristupio izradi Smjernice za identifikaciju, prijavljivanje i zaštitu od diskriminacije te modula obuka sa ciljem pružanja informacija o postupku prijavljivanja slučajeva diskriminacije, načinima djelovanja institucija prema njihovim nadležnostima kao pravima u postupku zaštite od diskriminacije. U tom pogledu, prva radionica na temu „Identifikacija, prijavljivanje i zaštita od diskriminacije osoba sa invaliditetom“ će se održati 09.02.2023 godine (od 10.30 – 16:00) i 10.02.2023. godine (09.00-13.00) u Hotelu Drina Bijeljina.

Projekat će osigurati noćenje za učesnike/ce koji dolaze iz drugih gradova za (09.-10.02.2023. godine, jednokrevetne sobe), troškove ručka i osvježenja (osvježenje uz rad i po jedno bezalkoholno piće uz obrok) te će osigurati materijale za rad.

Projekat je u potpunosti opredjeljen za osiguravanje jednakih mogućnosti za učešće u svim projektnim aktivnostima te će u saradnji sa svojim partnerima osigurati mjere razumnog prilagođavanja sa ciljem otklanjanja svih barijera za učešće osoba sa invaliditetom te mjere za usklađivanja privatnog i profesionalnog života osoba koje brinu o drugim osobama (djeca, stari i/ili nemoćni). To uključuje i mogućnost osiguravanja prevoza za osobe koje nisu u mogućnosti da samostalno voze do hotela.

Molimo da Vašu prijavu izvršite putem online obrasca https://forms.gle/wGv1bH1fu353kteV9 najkasnije do 01.02.2023. godine. Zbog ograničenih kapaciteta, nakon ovog roka nećemo moći garantovati mogućnost smještaja za naknadne prijave.

Za eventualna pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona +387 61 290 088 ili putem e-maila teamleader@eu4hr.ba

Preuzeto sa: mreza-mira.net