Ostalo

EIT Raw Materials poziv za inovacijske i edukativne projekte

Objavljen je poziv za inovacijske i edukativne projekte u okviru Zajednice znanja i inovacija Evropskog instituta za inovacije i tehnologije u oblasti sirovina (EIT RawMaterials).

Ovaj poziv u okviru EIT RawMaterials omogućava finansiranje konzorcijuma koji uključuju partnere iz industrije, istraživačkih i obrazovnih institucija koji treba da obogate postojeća rješenja povezana sa održivim lancima vrijednosti sirovina u Evropi. Takođe, omogućeno je finansiranje modernih obrazovnih programa za obuku novih talentovanih i preduzetnički orijentisanih generacija koje će biti pokretačka snaga evropskog sektora sirovina.

Poziv je dvostepene prirode, pri čemu se u prvoj fazi dostavlja kratki nacrt prijedloga projekta, a zatim u drugoj fazi puna aplikacija.

Konzorcijum mora da uključuje minimalno dva partnera. Koordinator projekta mora da bude organizacija koja ima status glavnog ili pridruženog partnera  u okviru EIT RawMaterials u trenutku kada je očekivano da projekat počne s realizacijom. Univerzitet u Banjoj Luci trenutno je član EIT RawMaterials sa statusom projektnog partnera.

Rok za dostavljanje aplikacija:
1.    Prva faza: 26. januar 2023. godine u 13.00 časova
2.    Druga faza: 11. maj 2023. godine u 13.00 časova

Više informacija dostupno je ovdje, dok je prezentacija u prilogu.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci