Ostalo

Prijavite se za “Changemakers for the Planet” program

Prijave za “Changemakers for the Planet” program su otvorene za sve mlade ljude koji žele da rade sa stotinama mladih kreatora promjena, aktivistima i inovatorima iz svih regiona svijeta koji se bave planetarnom krizom.

OBLAST: klimatske promjene, zagađenje životne sredine

OBLAST: “Changemakers for the Planet” program traži, identifikuje i bira mlade kreatore promjena, aktiviste i lidere, koji se bave klimatskim promjenama, gubitkom biodiverziteta, zagađenjem vazduha, mora i zemljišta. Inicijativa se bavi svim dimenzijama planetarne krize. Program nudi mladim liderima sastanke, kako online, tako i uživo, izgradnju kapaciteta, finansiranje zajedničkih napora kroz grantove i doživotni pristup živahnoj globalnoj mreži kreatora promjena i aktivista.

USLOVI: Mogu se prijaviti svi mladi ljudi, starosti između 18 i 35 godina, sa sjedištem i uticajem u Evropi, Bliskom istoku i Sjevernoj Africi.

NAČIN PRIJAVE: Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem online aplikacione forme na sljedećem linku: https://cxcforms.typeform.com/CMs4theplanet

ROK ZA PRIJAVU: 15.01.2023.

Detaljnije: https://changemakerxchange.org/changemakers-for-the-planet/

Preuzeto sa: mladiinfo.me