Edukacija

Prijavite se za obuku o razvijanju emocionalne inteligencije

Erasmus+ poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće u obuci o razvijanju emocionalne inteligencije, koja će se održati u Ljubljani.

OBLAST: emocionalna inteligencija

OPIS: Zbog vremena koje nastavnici provedu sa svojim učenicima, imaju jedinstvenu poziciju za veliki uticaj na njihov život i mogu da posluže kao njihovi uzori.

Kako bi se to postiglo, tokom ove obuke akcenat se stavlja na na izgradnju emocionalnih kapaciteta studenata i alata za rad sa njihovim psihološkim potrebama. Budući da je program obuke mješavina teorijskog znanja, podržanog praktičnim aktivnostima, polaznicima omogućuje produbljivanje razumijevanja kroz vlastito iskustvo. Datum održavanja obuke u 2022. godini je od 5-10. januara. A datumi održavanja obuke tokom 2023. su: 20-25. mart, 22-27. maj, 21-26. avgust i od 27. novembra do 2. januara.

USLOVI: Mogu se prijaviti zainteresovani učitelji i studenti.

NAČIN PRIJAVE: Zainteresovani se mogu prijaviti, popunjavanjem aplikacione forme: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVhIebaWkqqxoWenuSYQlSLbepf6PNNxdEEyGoUznF5TU8wg/viewform

ROK ZA PRIJAVU: u toku

Detaljnije na: https://www.erasmuspluscourses.com/developing-emotional-intelligence.html

Preuzeto sa: mladiinfo.me