Vijesti

Utvrđena rang lista: Povećana sredstva podrške za samozapošljavanje žena iz marginalizovanih grupa

Subvencije za pokretanje vlastitog posla koje, kroz projekat Podrške preduzetništvu žena iz marginalizovanih grupa, dodjeljuje Grad Banja Luka u saradnji sa Programom podrške zaštiti ljudskih prava –USAID/INSPIRE dobiće 17 korisnica sa područja grada.

Potpisivanje ugovora biće realizovano tokom ove sedmice, a subvencije će biti isplaćene iz Fonda za razvoj poslovanja žena iz marginalizovanih grupa u ukupnom iznosu od 136.000 KM.  

-Kako bi podržali svih 17 žena koje su ispunile uslove propisane Javnim pozivom Grad Banja Luka je povećao sredstva za dodatnih 56.000 KM, te će u ovom projektu, umjesto sa prvobitno planiranih 40.000 KM, Grad participirati sa 96.000 KM, dok USAID/INSPIRE obezbjeđuje 40.000KM – poručila je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Aleksandra Simić.

Ona je istakla da je gradska administracija donijela odluku o povećanju sredstava u želji da podrži ovu izuzetno osjetljivu ciljnu grupu među kojima su žene žrtve nasilja, samohrane majke, žene mlađe od 35 godina, žene sa invaliditetom ili žene sa djetetom koje ima invaliditet, te one koje u kontinuitetu nisu zaposlene 3 godine i više ili žive u ruralnim područjima.

-Pružanje podrške ženama i ženskom preduzetništvu je strateško opredjeljenje Grada, a subvencije iz Fonda za razvoj poslovanja marginalizovanih grupa žena predstavljaju jedan od vidova podrške koja ima dodatni društveno-socijalni značaj jer je namijenjen nezaposlenim ženama iz osjetljive ciljne grupe, koje istovremeno imaju poslovnu ideju, te želju i volju da pokrenu vlastiti posao i na taj način riješe svoj radni i egzistencijalni status – naglasila je Simićeva.

Inače, iznos subvencije po korisnici iznosi 8.000 KM, a isplaćivaće se sukcesivno u periodu od narednih godinu dana.

– Prvi dio subvencije u iznosu od 4.000 KM, Grad Banja Luka će korisnicama isplatiti odmah po potpisivanju ugovora, dok će Grad i USAID/INSPIRE preostali dio isplaćivati u narednoj godini nakon dostavljenih pravdanja prethodno doznačenih sredstava. Osim finansijske podrške korisnice će uživati stručnu i mentorsku podršku kako od Gradske uprave, tako i od USAID/INSPIRE – kazala je ovlašteni potpisnik u resornom odjeljenju.

Važno je napomenuti, da su za ovaj vid podrške pristigla 23 zahtjeva, od kojih je 17 ispunilo sve formalno-pravne uslove.

Pristigle zahtjeve sa poslovnim planovima je ocjenjivala Komisija imenovana od strane gradonačelnika, a koju su činili predstavnici Odjeljenja za privredu i LER – Preduzetnički centar, USAID/INSPIRE, Centra za socijalni rad Grada Banja Luka i Područne privredne komore Banja Luka – savjet za žensko preduzetništvo.

Odluku o dodjeli subvencija Fonda za razvoj poslovanja marginalizovanih grupa žena pogledajte ovdje. 

Preuzeto sa: Grad Banja Luka