Vijesti

U okviru projekta TANGRAM: Banj brdo dobilo nove putokaze i prvu edukativnu stazu

Banj brdo bogatije je za novu turističku/pješačku signalizaciju.

Ukupno 24 putokaza, dvije info table sa mapama i devet edukativnih tabli o biodiverzitetu područja postavljeni su na ovom poznatom izletištu.

Ovo je samo dio aktivnosti koje je Turistička organizacija grada realizovala u sklopu projekta TANGRAM, a u skladu sa Lokalnim akcionim planom koji je takođe proizvod istog projekta.

Kako su naveli iz Turističke organizacije grada, u sklopu ovog projekta edukativne table su podijeljene u tri grupe, i to: šume, ptice i biodiverzitet koje su postavljene na najposjećenijim lokacijama Banj brda kao što su spomenik, motel, Trešnjik i Rajnerovo vrelo. Ovo je prva edukativna staza na području grada Banje Luke.

Navode da će, zajedno sa Gradom Banja Luka, nastaviti sa aktivnostima unapređenja turističkih sadržaja na Banj brdu, u skladu sa Lokalnim akcionim planom, od kojih najveći značaj ima obnova spomenika, izgradnja vidikovcda, zaštita područja i formiranje upravljačkog tijela.

Naime, JU Turistička organizacija grada Banje Luke je, zajednio sa partnerima iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Albanije, Srbije i Grčke, realizuje projekat „Transnational parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace“ (TANGRAM) u sklopu INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020. Nosilac projekata je Opština Monca iz Italije.

U okviru projekta je izvršeno istraživanje tržišta (posjetioci i ponuđači) – Benčmarking analiza; formirane su radne grupe i održane tri radionice aktera (zainteresovanih strana); izrađen je Lokalni akcioni plan (LAP) za Banj brdo u kojem su definisane prioritetne akcije, te je urađen Transnacionalni akcioni plan za Jadransko-jonsku regiju.

Opšti cilj projekta je izgradnja i promocija ADRION brenda u turizmu promovisanjem održive valorizacije i integracije „parkova“ u turističku ponudu kao neotkrivenih resursa, pomoću inovativnog sistema upravljanja zasnovanog na saradnji između javnog i privatnog sektora. Održiva valorizacija i efektivna promocija prirodne i kulturne baštine ugrađeni su u logiku projekta TANGRAM. Projekat ima za cilj očuvanje, kapitalizaciju i inoviranje kulturne i prirodne baštine.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka