Korisno

3 liderske supermoći i kako da ih uočite

Kada smo bili djeca, mašta nam je dozvoljavala da vjerujemo u supermoći koje su junaci imali u našim omiljenim pričama. Dok smo odrastali, nastojali smo možda da svoj mozak “prisilimo“ da natprirodne pojave prebaci u stripove i filmove.

Usput, neki od nas prepoznaju da su supermoći u velikoj mjeri dio života i da ih koriste izvanredni ljudi sa kojima se susrećemo u svom profesionalnom životu. Ti ljudi znaju kako da daju značajan doprinos kompanijama. Neki od profesionalnih superheroja mogu brzo da pronađu rješenja za prepreke, drugi predviđaju budućnost, dok nekolicina čak može da vježba kontrolu uma.

Evo kratke liste ovih izuzetnih vještina, i najvažnije, kako da ih identifikujete kada intervjuišete potencijane nove članove tima ili šefove, piše Fast Company.

“Sveznajući“ – prirodna radoznalost jedna od supermoći

Ljudi ili imaju prirodnu radoznalost od ranog djetinjstva (vjerovatno su rođeni sa njom) ili nemaju. To nije nešto što se može naučiti. Ovi ljudi su vođeni “glađu“ da uvijek nauče nove činjenice, uvide, perspektive, metode, opcije, itd.

Svako je sreo nekog od onih prirodno radoznalih ljudi, koji postavljaju pronicljiva pitanja sa lakoćom. Oni prikupljaju, zadržavaju i koriste informacije. Slušaju bolje od drugih i ništa ne uzimaju zdravo za gotovo. Ne samo da traže novi sadržaj, već intuitivno razumiju kontekst informacija. Oni znaju i imaju odgovore, ali ostaju otvoreni za nove perspektive. Prirodno radoznali su oni koji uče doživotno i održavaju način razmišljanja o rastu. Oni su podložni podučavanju i fleksibilni su.

Postoji nekoliko načina da se otkrije prirodna radoznalost i agilnost učenja kod nekoga. Prvo, ako postavljaju bar onoliko pitanja koliko i vi, shvatite to kao dobar znak. Ne samo da je važan broj pitanja, već i priroda tih upita.

Kako da znate da li imaju kapacitet da preuzmu ono što nauče i iskoriste to da povećaju sopstvenu vrijednost za kompaniju? Pokušajte sa igrom uloga. Postavite im složeno pitanje u oblasti u okviru njihovog djelokruga prakse za koju se nadate da će znati, o temi koja se odnosi na vašu kompaniju, njihovo radno iskustvo ili ulogu.

Postoje dobre šanse da će osoba sa prirodnom radoznalošću da obavi dobro posao, ali obično će da ostavi dosta prostora za poboljšanje.

Kada završe, recite im da su sve dobro uradili, ali dajte im povratnu informaciju kako bi bilo bolje. Onda pogledajte kako će reagovati. Da li su zahvalni na povratnim informacijama? Ako je tako, uživaju u učenju.

Kao posljednji test, recite im da ponove vježbu nakon povratnih informacija. Brzo ćete otkriti da li su vas oni zaista slušali i da li su mogli da uzmu vaše povratne informacije i da ih primijene u praksi. Sada, to je učenje agilnosti u ovom trenutku.

“Viđenje budućnosti“ – strateško razmišljanje

Niko zaista ne može da predvidi budućnost, ali čini se da neki ljudi prave mnogo manje grešaka od drugih. Strateški mislioci dosljedno razmatraju različite scenarije i intuitivno procjenjuju vjerovatnoću na takav način da postaje mnogo lakše donositi odluke koje će dovesti do većeg uspjeha.

Razmišljanje o tome kako doći sa mjesta na kom je posao danas na odredište gdje želite da bude u budućnosti zahtjeva od lidera da bude dobar strateg. Moglo bi se reći da je prirodna radoznalost preduslov za ovu vještinu, ali da je strateško razmišljanje sposobnost da se iskustvo i informacije koriste na način koji omogućava da se osmisli put do uspjeha.

Da bi osmislili pravi plan, oni moraju da demonstriraju korišctenje pravih mikro podataka (npr. profitne marže) sa makro trendovima (npr. smjer industrije), ljudima, procesima, sredstvima i tehnologijama da bi radili unazad od krajnjeg cilja. Ovo logičko razmišljanje na visokom nivou nije za svakoga, a njegovo demonstriranje je izazov.

Jedan od najefikasnijih načina da se procijeni prisustvo ove određene supermoći i stavi na test je davanje prilike kandidatu da riješi stvarni problem. To možete da uradite tokom intervjua i/ili da im date da odrade vježbu kod kuće ili prezentaciju.

Empatija – viđenje očima drugih

Sposobnost da se svijet vidi očima druge osobe djeluje natprirodno, ali to je dio ljudskog stanja. Neki od nas, međutim, to rade bolje od drugih i znaju da koriste ovu vještinu u korist posla, sebe i druge osobe.

Empatija omogućava jednoj osobi da privremeno hoda u cipelama druge. Ljudi sa ovom supermoći prilagođavaju svoje postupke, poruke, ponašanje i stil na način koji je prihvatljiviji za one sa kojima su u interakciji. Oni čine da se drugi osjećaju opuštenije, lagodnije i da imaju povjerenja. Ovo je kritična vještina kada vodite ili prodajete.

Razmislite kako se osjećate tokom razgovora. Zatim pitajte ostale koji su intervjuisali osobu kako se osjećaju. Ono što ste se vi (i drugi) osjećali su grube refleksije o sposobnosti kandidata da se poveže. Ako se osjećao dobro, ovo je pozitivan pokazatelj.

Zatim se zapitajte da li su vas pitanja i razgovor sa kandidatom naveli da vjerujete da žele da razumiju vaše motive, želje, težnje i brige. Da li je njihov dnevni red uključivao želju da razumiju vašu stvarnost i da se povežu sa njom? Ako je odgovor “da“, to je još jedan dobar znak.

Konačno, pokušajte da im date tešku situaciju koja uključuje potencijalnog klijenta, kupca, zaposlenog ili menadžera i pitajte ih kako bi to riješili. Na osnovu njihovog odgovora, moći ćete da kažete da li su orijentisani na kupca ili ego.

Preuzeto sa: manager.ba