Događaji

Onlajn info-dani za Horizont Evropa klastere

Evropska komisija organizuje onlajn info-dane na kojima će biti ponuđene detaljne informacije o pojedinačnim klasterima i mogućim pozivima u okviru Horizont Evropa programa.

Riječ je o info-danima za sljedeće klastere:

  1. Istraživačke infrastrukture, 6. decembar 2022. godine

Link za pristup nalazi se ovdje.

  1. Marija Sklodovska-Kiri poziv za razmjene osoblja, 7. decembar 2022. godine

Link za pristup nalazi se ovdje.

  1. Radni program za širenje učešća, 12. decembar 2022. godine

Link za pristup nalazi se ovdje.

  1. Klaster 4 – Digitalizacija, industrija i svemir, 12 – 14. decembar 2022. godine

Link za pristup nalazi se ovdje.

  1. Klaster 6 – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda, životna sredina, 13 – 14. decembar 2022. godine

Link za priustup nalazi se ovdje.

  1. Klaster 5 – Klima, energetika i mobilnost, 15 – 16. decembar 2022.  godine

Link za priustup nalazi se ovdje.

Učešće je besplatno za sve, ali je potrebna prethodna registracija.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci