Ostalo

Javni poziv za istraživanje tržišta i analizu

Fondacija Mozaik raspisuje javni poziv za prijavu agencija/konsultantskih kuća, nevladinih organizacija ili individualnih konsultantica i konsultanata zainteresiranih za istraživanje tržišta i analizu.

Javni poziv za istraživanje tržišta i analizu

Javni poziv, koji raspisuje Fondacija Mozaik uz podršku Švicarske Vlade, se odnosi na istraživanje tržišta i analizu 5 (pet) projekata, u sklopu programa Youth for Change.

Pozivamo da se prijavite na jedan ili više projekata:

  1. Investicije u energetsku infrastrukturu – BiH kao neto izvoznik energije;
  2. Domovina digitalnih nomada – BiH kao atraktivna destinacija za digitalne nomade;
  3. Razvoj talenata za poslove budućnosti – BiH kao međunarodno obrazovno središte;
  4. Poljoprivredni grantovi EU – propuštena prilika za BiH
  5. Reciklaža plastičnog otpada.

Projektne zadatke (ToR), opis i cilj zadatka, vremenski okvir angažmana, uslove za prijavu, minimalne kriterije kao i ostale uvjete za svaki pojedinačni projektni zadatak možete pronaći na sljedećem linku.

Tehnički i finansijski prijedlozi trebaju biti dostavljeni do 01. decembra 2022. do 23:59 sati elektronskim putem na email adresu navedenu u ToR-u, na BHS ili engleskom jeziku.

Nepotpune ponude kao i ponude dostavljenje nakon navedenog roka se neće razmatrati!

Preuzeto sa: lonac.pro