Korisno

Kako gradimo rezilijentne timove?

  • Koje su tri glavne karakteristike rezilijentnih timova?
  • Kako da prepoznamo da postoji potreba da se unapređuje rezilijentnost tima, koji su to pokazatelji? Kako se „meri rezilijentnost”?
  • Na koji način tim lideri mogu da pruže dobar primer i podstiču razvoj rezilijentnosti?
  • Kakva je veza između rezilijentnosti i dobrih performansi timova? 🧐

Pitali smo goste, stručnjake u oblasti ljudskih resursa, na našoj konferenciji ❞𝐍𝐨𝐯𝐚 𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐬̌𝐤𝐞 𝐳𝐚𝐩𝐨𝐬𝐥𝐞𝐧𝐢𝐦𝐚❞.

Jelena Mimic-Milanovic, Continental, Anja Miladinovic, Siemens i Jelena Petrovic, Hemofarm A.D. diskutovale su o rezilijentnim timovima i podelile sa nama strategije pomoću kojih jačaju psihološku otpornost svojih timova.

👉🏻 Ukoliko vas zanima ova tema, sačuvali smo snimak panel diskusije na našem Youtube kanalu.

Preuzeto sa: LinkedIn Rezilient