Poziv zainteresovanim za biciklistički saobraćaj u gradu da prisustvuju panel diskusiji

Grad Banja Luka poziva sve zainteresovane za biciklistički saobraćaj u gradu, da 22. novembra od 17.00 časova u Domu omladine prisustvuju panel diskusiji o temi korišćenja bicikala kao vida prevoza.

Tokom ove panel diskusije biće predstavljeni rezultati ankete sprovedene kroz saradnju Grada sa švedskim partnerima, a u okviru projekta „IMPAQ“, kao i planovi za naredni period.

Naime, Banja Luka je opredijeljena za unapređenje urbane mobilnosti, a jedan od najznačajnih projekata u koji je Grad uključen iz ove oblasti jeste upravo projekat „IMPAQ“, čiji se jedan dio odnosi na saobraćajna rješenja koja su ekološki prihvatljiva.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka