Ostalo

Kalendar aktivnosti za kampanju: ”16 dana aktivizma”

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka će i ove godine koordinirati aktivnosti pripreme zajedničkog Kalendara aktivnosti za kampanju 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja u Bosni i Hercegovini.

Ovim putem vas pozivamo da dostavite informacije o aktivnostima vaše organizacije/institucije u okviru Kampanje 16 dana aktivizma, na način da ispunite tabelu u prilogu, a slijedeći ova pitanja:

Datum (uključujući i vrijeme i mjesto održavanja aktivnosti, odnosno vrijeme emitovanja ukoliko je poznato i riječ je o emisijama na radiju/TV)

Opis aktivnosti: Pri pripremi informacija o aktivnostima za Kalendar, molimo vas da one budu sažete i kratke (2-3 rečenice). U potpunosti
razumijemo da želite podijeliti što više informacija o vašim planiranim aktivnostima. Predlažemo da opis svake planirane aktivnosti bude sažet, max. 2-3 kratke rečenice, te da iskoristite mogućnost i dodate linkove na vaše web stranice, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ili druge profile na društvenim mrežama, na kojima zainteresovane osobe/organizacije/institucije/mediji i dr. mogu saznati vise informacija o vašem radu i planiranim akcijama.

U slučaju da vaša organizacija/institucija organizuje više aktivnosti na različite datume/vrijeme, molimo da navedete tačne datume i opise aktivnosti za svaku aktivnost posebno. Takođe, ukoliko niste sigurne/i kada će se aktivnost desiti ili je provodite tokom cijelog perioda Kampanje, to i navedite. Ukoliko postoji osoba u okviru vaše organizacija/institucije koja je zadužena za kontakte vezane za Kampanju
16 dana, navedite njeno/njegovo ime i prezime, i kontakt informacije.

Budući da će informacije iz kalendara biti široko javno dostupne, molimo vas da ne dajete privatne brojeve mobilnih telefona ukoliko ne želite da
mediji i osobe koje su zainteresovane za aktivnosti koriste ove kontakte.

Takođe vas molimo da u tabelu unesete svoje ažurirane kontakt informacije:

Organizacija/Institucija
Grad
Kontakt informacije
Web stranica (ukoliko postoji)

Informacije mo\ete dostaviti odgovorom na ovu poruku ili na e-mail: aleksandra.petric@gmail.com

Priprema BiH Kalendara za 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja je veoma važna i za naše lokalne napore usmjerene ka borbi protiv nasilja protiv žena u BiH, naročito u cilju podjele informacija, blagovremenog informisanja medija o datumima i ključnim aktivnostima Kampanje na lokalnom nivou, kako bi isti sto bolje pokrili aktivnosti Kampanje.

Molimo vas da informacije dostavite što prije možete, a najkasnije do ponedeljka, 21. novembra 2022. godine, kako bismo na vrijeme pripremile Kalendar prije početka Kampanje.

Informacije o aktivnostima koje budu pristigle tokom trajanja Kampanje će biti unesene u ažurirani Kalendar koji ćemo dostaviti svima nakon završetka Kampanje.

Fondacija „Udružene žene“ će finalnu verziju zajedničkog kalendara poslati svim organizacijama/institucijama koje su poslale informacije i proslijediti na Žensku mrežu BiH, promovisati putem društvenih mreža i proslijediti javnim servisima i drugim medijima u BiH. Pozivamo vas da i vi proslijedite finalni Kalendar, organizacijama, institucijama i medijima u vašim lokalnim zajednicama kako bismo zajedno širile vijesti o našim aktivnostima u okviru Kampanje.

Molimo da budete solidarne/i i proslijedite ovu poruku svim organizacijama/institucijama u vašoj lokalnoj zajednici za koje vam je poznato da planiraju aktivnosti tokom 16 dana aktivizma, te ih pozovete da pošalju informacije o svojim aktivnostima za zajednički BiH kalendar.

Preuzeto sa: mreza-mira.net