Vijesti

Izrada Strategije demografskog razvoja: U toku anketno istraživanje, pozvani sugrađani da se uključe

U okviru izrade Strategije demografskog razvoja u toku je anketno istraživanje, te su pozvani sugrađani da se uključe i odgovore na određena pitanja.

Ukoliko u narednom periodu sugrađani budu kontaktirani od strane lica koja sprovode istraživanje, iz Tima za izradu Strategije demografskog razvoja pozvali su ih da izdvoje svoje vrijeme i daju odgovore na postavljena pitanja jer će time pomoći da Strategija ponudi kvalitetne odgovore na demografske izazove sa kojima se susrećemo.

Nakon istraživanja slijedi analiza dobijenih rezultata, prijedlog mjera demografske politike, te ugrađivanje analiza iz tzv. desk istraživanja, rezultata terenskog istraživanja, izvedenih zaključaka i prijedloga mjera u dokument koji će po svojoj formi i sadržini biti u skladu sa propisima o strateškom planiranju u Republici Srpskoj.

Cilj izrade Strategije demografskog razvoja grada Banje Luke je da se na sistematičan način identifikuju postojeća demografska kretanja, ustanove budući trendovi, te da se predlože mjere čije će sprovođenje biti dugoročna obaveza Grada.

Naime, Tim za izradu Strategije demografskog razvoja vrijedno je radio proteklih mjeseci i sada je u toku faza anketnog istraživanja, koje je finansijski podržao Populacioni fond Ujedinjenih nacija.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka