Korisno

Marketing pravilo broj 1: manje je više

Ako trčite na sve strane i osjećate da ne ostvarujete dovoljne rezultate za sav trud koji ulažete, krajnje je vrijeme da izgradite ciljani marketing uz koji ćete s manje ulaganja ostvariti veći uspjeh. Sigurno primjećujete poduzetnike koji svoj posao rade pametnije i profitabilnije zbog čega su uspješniji i zadovoljniji. Čini se da imaju čarobnu kuglu iz koje čitaju budućnost, no zapravo je trik u tome što koriste alate za ciljani marketing.

Marketinška čarobna kugla

Alati za internet marketing omogućavaju da istražujemo potrebe kupaca. Otkrivaju nam što tačno ljudi žele i kako da web stranice stavimo pred oči prave publike. Možemo saznati iz kojih kanala dolazi najviše potencijalnih klijenata, a koje smo kanale zanemarili.

Možemo reći da su ovi alati „marketinška čarobna kugla“ koja, iako je dostupna svima, postaje čarobna samo u rukama onih koji je znaju koristiti. Da biste s pomoću tih podataka postigli svoje marketinške ciljeve, morate znati tumačiti što govore grafovi i brojke. A da biste postigli svoje ciljeve, prvo morate znati što tačno želite.

U internet marketingu vrijedi pravilo „manje je više“.

Morate znati koga ciljate

Za uspjeh marketinških aktivnosti važno je da znate koga ciljate. Ovdje dolazimo do sljedećeg alata za uspješan ciljani marketing, a to je koncept „idealnog klijenta“. Idealni klijenti su osobe kojima možete najbolje pomoći. To su ljudi s kojima dijelite iste vrijednosti, koji imaju probleme koje možete riješiti svojim uslugama i proizvodima te kojima možete pomoći ostvariti njihove ciljeve. Upravo zato što se odlično razumijete te za njih činite promjenu kakvu žele, s njima ostvarujete win-win saradnju.

Investirajte vrijeme i novac pametno te se usmjerite na svoje idealne klijente. Jedino ćete tako rasti u očima klijenata, ali i na bankovnom računu.

VJEŽBA: Ko je vaš idealan klijent?

Da biste otkrili ko je vaš idealan klijent, napravite sljedeću vježbu. Zapišite pet savršenih klijenata s kojima ste dosad imali win-win saradnju. Prisjetite se koji su to klijenti od kojih ste u nekom trenutku dobili povratnu informaciju da su prezadovoljni saradnjom s vašom kompanijom, a ujedno ste i sami bili presretni promjenom koju ste za njih ostvarili.

Za svakog od njih zapišite:

  • kako su došli do vas
  • zbog kojeg su problema došli vama
  • zašto su odabrali baš vas
  • kako ste riješili njihov problem.

Kada završite popis, pogledajte tih petoro klijenata i zapišite:

  • po čemu su slični
  • koje su im zajedničke osobine.

Ako ste dobro odradili ovu vježbu sada znate ko je vaš idealan klijent!

Budite idealno rješenje svom idealnom klijentu

Kada znate koga želite privući, sljedeći korak koji trebate napraviti jeste preurediti svoje web stranice tako da se obraćate tom idealnom klijentu. Pokažite da ga razumijete i da shvatate njegove probleme, a zatim mu ponudite savršeno rješenje koje će s veseljem prihvatiti.

Preuzeto sa: manager.ba