Srednjoškolci

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisala konkurs

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 7 dopunskih članova/ica Upravnog odbora i novog/u predsjednika/cu organizacije koji se biraju na mandat od godinu dana.

Kandidati koji se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine;
  • da redovno pohađaju srednju školu na području Bosne i Hercegovine;
  • da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;
  • da su članovi/ice Lokalnog tima ASuBiH-a u mjestu boravka ili školovanja.
  • da su izmirili sva sredstva namijenjena realizaciji njihovih projekata (isključujući novac doniran od strane ASuBiH-a putem Fonda Socijalnog dana 2021)

Za više informacija, trk na asubih.ba

da vidite šta to trebate ispuniti i poslati.

U uži krug prolazi 12 kandidata i kandidatkinja koji/e će se predstavljati na Godišnjem događaju XV Generalnoj skupštini, a koja će biti održana u periodu od 28. do 30. oktobra 2022. godine u Sarajevu.

Želimo vam puno sreće u popunjavanju aplikacije!

Preuzeto sa: LinkedIn Association of Secondary School Students in Bosnia and Herzegovina (ASuBiH)