Vijesti

Počela isplata nove tranše pomoći mladima

Od ponedeljka 5. septembra počela isplata nove tranše jednokratne pomoći od po 100 KM za oko 130.000 mladih u Republici Srpskoj. Za sve mlade koji su već dobili po 100 KM u mjesecu julu, isplata će se vršiti po automatizmu u skladu sa uslovima definisanim Odlukom Vlade Republike Srpske, te oni nisu obavezni da se prijave na aplikaciju. Mladi koji se još nisu registrovali ili su u međuvremenu promijenili lične podatke koje su unijeli u sistem, biće u mogućnosti da se prijave putem aplikacije https://inp.vladars.net koja će biti aktivna do 25.09.2022. godine.

Na osnovu usvojene Odluke, pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu 100 KM ostvaruju mladi koji na dan 03.09.2022. godine imaju od 16 do 29 godina, prebivalište u Republici Srpskoj ili su građani Brčko Distrikta BiH sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske.

S obzirom na to da su Odlukom obuvhaćeni i mladi koji su tek napunili 16 godina, napominjemo da treba da imaju otvoren bankovni račun na svoje ime čiji će broj, zajedno sa ostalim podacima, unijeti u aplikaciju.

Mladi sa poteškoćama u razvoju čiji su se roditelji ili staratelji već obratili Ministarstvu finansija i koji u skladu sa odlukom Vlade ispunjavaju uslove za dodjelu po 100 KM jednokratne pomoći, takođe će, po automatizmu, dobiti po 100 KM, dok će onima koji ispunjavaju uslove, a nisu to učinili u julu, biti omogućeno da se obrate Ministarstvu i dostave dokumentaciju sa ličnim podacima djeteta, rješenja o statusu, te ličnim podacima roditelja ili staratelja (uz bankovni račun), do 25.09.2022. godine (na adresu Ministarstvo finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka) kako bi ostvarili pravo na jednokratnu pomoć.

Podrška mladima u Republici Srpskoj je dio ukupnih mjera Vlade Republike Srpske na suzbijanju posljedica inflacije koje se kontinuirano sprovode s ciljem zaštite najranjivijih kategorija stanovništva Republike Srpske i pobošljanja standarda života u Republici Srpskoj.

Preuzeto sa: Ministarstvo finansija