Kako da poboljšate vaše vještine rada u timu?

Na većini radnih mesta, pre ili kasnije, bićete u obavezi da sarađujete sa određenom grupom ljudi ili da radite u nekom timu. I dok neki preferiraju timski rad, drugi više vole da rade samostalno. Ipak, sposobnost rada u timu je jedna korisna i važna veština. Uostalom, veštine rada u timu su primenljive i u drugim kontekstima i važne za razvijanje interpersonalnih i poslovnih konekcija bez kijih ne možemo.

Evo nekoliko saveta kako biti bolji timski igrač i na taj način doprineti uspehu svog tima:

👉 Uverite se da dobro razumete cilj tima.

Kako bi tim efektivno funksionisao, potrebno je da svako razume zajednički cilj tima i prihvati ga. A pored ovoga, svaki pojedinac će imati svoje specifične ciljeve.

👉 Razumite koje su vaše obaveze i odgovornosti i ispunjavajte ih na vreme.

Podela zadataka može da značajno utiče na efektivnost tima. Kako biste bili bolji timski radnik, morate da znate koje su vaše odgovornosti i obavljate ih na vreme. Poželjno je znati i za šta su zaduženi ostali članovi tima.

👉 Budite fleksibilni i spremni da pružite pomoć.

Retko će sve u timu funkcionisati po planu a dobri timski igrači znaju kako da se nose sa promenama, poteškoćama i konfliktom. Dobri saradnici u takođe znaju da mogu da se oslone jedni na druge ukoliko im je potrebno.

👉 Vežbajte svoje komunikacione veštine.

Komunikacija, komunikacija, komunikacija. (pisali smo nedavno o ovome i možete podtražiti našu objavu o tome kako da poboljšate svoje komunkacione veštine)

👉 Tražite fidbek od svojih kolega (i uputite konstruktivan fidbek).

Timovi će se mnogo efektivnije i brže rasti kada kolege mogu međusobno jedni drugima da upute konstruktivan fidbek, bilo na sastancima ili kroz neobavezan razgovor o zadatku.

👉 Budite otvoreni ka idejama svojih kolega.

Timski rad podrazumeva da se svačija ideja razmotri kako bi se svaki član tima osećao uvaženo. Nemojte odmah odbacivati nečiju ideju već cenite različite perspektive koje mogu da pruže vaše kolege.

👉 Motivišite jedni druge.

Nije samo na tim lideru da motiviše ostale. Članovi tima koji prušaju iskrenu i kontinuiranu podršku jedni drugima, koji veruju jedni drugima, iskreni su i otvoreno komunicijaru će se lakše suočiti sa svim poteškoćama na koje naiđu.

Jer nam je stalo. 🍀

Preuzeto sa: Linkedin Centar Advice