Konkursi

Poziv za nagrade mladim naučnicama

Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje Italije dodjeljuje nagradu „Science, She Says!”, kojom se odaje priznanje jednoj izvanrednoj mlađoj naučnici koja je svojim aktivnostima u jednoj od zemalja partnera Italije značajno doprinijela unapređenju nauke i tehnologije.

Prva ceremonija dodjele ove nagrade održaće se tokom Konferencije italijanskih naučnih atašea, koja će se održati u Padovi u oktobru 2022. godine. U razmatranje će biti uzete sve oblasti nauke i tehnologije. Tekst poziva je dostupan na linku.

Pozivaju se zainteresovane kandidatkinje, koje ispunjavaju uslove poziva, da se obrate prorektoru za naučnoistraživački rad i razvoj UNIBL prof. dr Miroslavu Malinoviću, putem elektronske pošte miroslav.malinovic@aggf.unibl.org, najkasnije do petka 26. 8. 2022, radi evaluacije i pripreme nominacije ispred Univerziteta.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci