Vijesti

“Plavi telefon” dobija “ambasadore”: Pomoć djeci i roditeljima odsad i licem u lice

Savjetodavna linija “Plavi telefon” odsad će pomoć djeci i roditeljima pružati i kroz individualne i grupne razgovore, a sve to preko spoljnih saradnika, odnosno “plavih ambasadora”.

Kazala je ovo za “Nezavisne” Maja Kovačević, koordinatorka rada “Plavog telefona”, dodavši da se radi o novom projektu čiji je osnovni cilj informisanje djece i porodica o dostupnim pravima u oblasti socijalne zaštite i o uslugama koje pruža “Plavi telefon”.

“Kroz razgovore s djecom i njihovim roditeljima često dobijamo prijedloge da s djecom razgovaramo uživo, licem u lice”, kazala je Kovačevićeva.

Kako dalje navodi, upravo razmišljajući o tome su došli na ideju o osnivanju “plavih ambasadora”.

“Ovim projektom želimo da pilotiramo i testiramo ideju ‘plavog ambasadora’ u Banjaluci, kako bismo stekli uvid da li ova inicijativa može zadovoljiti potrebe građana”, istakla je Kovačevićeva.

Njih su zamislili kao vanjske saradnike “Plavog telefona” koji su aktivni u zajednicama kroz edukaciju i savjetovanje djece i roditelja.

“Oni će naše korisnike povezati s uslugama koje su njima dostupne u zajednici”, kazala je Kovačevićeva.

Prema njenim riječima, na osnaživanju djece i porodica se mora dodatno raditi, a sve u cilju podizanja njihove samostalnosti.

“Nažalost, većina djece se osjeća bespomoćno, što ih dalje navodi na uvjerenje da svojim radom i znanjem ne mogu poboljšati svoj život, a često su roditelji ti koji takav obrazac ponašanja prenesu na njih”, kazala je Kovačevićeva, dodavši da upravo takvo razmišljanje rezultira da i sama djeca postanu korisnici usluga socijalne zaštite.

“Kroz naše aktivnosti želimo da djeca i porodice odbace stare obrasce naučene bespomoćnosti i postanu aktivni članovi društva”, kazala je Kovačevićeva.

Sve planirane aktivnosti usmjerene su na jačanje socijalnih kompetencija djece i roditelja, očuvanje i unapređenje njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja, te prevenciju nasilja i zlostavljanja, ovisnosti i napuštanja škole.

Ove i druge ciljeve, kako kaže Kovačevićeva, planiraju da ostvare kroz niz individualnih i grupnih razgovora, radionica, te kroz podršku u učenju i savladavanju školskih obaveza, a i planiraju redovne terenske posjete porodicama u potrebi kojima se pruža i pomoć u vidu hrane, higijene i školskog pribora.

“Učinićemo dostupnim naš Dnevni centar za djecu u riziku i za one porodice koje zbog udaljenosti nisu u mogućnosti da dolaze”, ističe Kovačevićeva.

Preuzeto sa: nezavisne.com