Prijavite se za onlajn kurs o preduzetništvu u ekonomiji u razvoju

HarvardX nudi besplatan onlajn kurs “Entrepreneurship in Emerging Economies”, koji je namijenjen svima koji žele da istraže kako se preduzetništvo i inovacije suočavaju sa složenim društvenim problemima u ekonomijama u razvoju.

OBLAST: biznis i preduzetništvo

OPIS: Na ovom kursu ćete:

  • Steći svijest o mogućnostima za preduzetništvo na brzorastućim tržištima u razvoju
  • Steći razumijevanje konceptualnog okvira za procjenu takvih mogućnosti
  • Naučiti da uvažavate tipove problema koji se mogu naći u preduzetničkom rješenju

Kurs traje otprilike šest nedelja, po tri do pet sati nedeljno, ali su vam nakon prijave svi materijali dostupni pa ga možete pratiti kad i koliko želite. Na engleskom je jeziku i besplatan je, dok se sertifikat plaća ukoliko ga želite. Ovaj kurs je dostupan do 14.12.2022. godine.

USLOVI: Da biste se prijavili potrebno je da razumijete engleski jezik.

NAČIN PRIJAVE: Možete se prijaviti putem linka.

ROK ZA PRIJAVU: u toku

Detaljnije na: https://www.edx.org/course/entrepreneurship-in-emerging-economies

Preuzeto sa: Grad Banja Luka